ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย 25-34 ปี

2 sold in last 8 hours
Paolo Hospital
HD0562 (M)
990 มีสินค้า
12,620.00 ฿ 3,780.00 ฿
สาขา :
สินค้า :
3,780.00 ฿
customers are viewing this product
Tags:

รายการตรวจ
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. วัดความดันโลหิต ชีพจร (Blood Pressure, Vital signs)
3. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Weight & Hight)
4. ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
5. ตรวจประเมินระดับการมองเห็น (VA)
6. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
8. ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
10. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
11. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
12. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (LDL)
13. ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST)
14. ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT)
15. ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ (ALP)
16. ตรวจหน้าที่การทำงานของไต (B.U.N.)
17. ตรวจหน้าที่การทำงานของไต (Creatinine)
18. ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
19. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examition)
20. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
21. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
22. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
23. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
24. ตรวจหาไทรอยด์ (TSH)
25. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)

หมายเหตุเพิ่มเติม
- คูปองอาหารว่าง มูลค่า 100 บาท
- ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
- ผลตรวจสุขภาพ

เงื่อนไขการรับบริการ
1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง
3. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 1-2 วัน
4. แพ็กเกจดังกล่าว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้า หรือบริการอื่นได้
5. แพ็กเกจดังกล่าว ต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
6. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
***ยกเว้นสาขา PLR สามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

การคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered