พญาไท 1 - ตรวจสุขภาพ Mini Check up Program

2 sold in last 8 hours
M1-2104-024
999 มีสินค้า
3,340.00 ฿ 1,160.00 ฿
สาขา :
1,160.00 ฿
customers are viewing this product

รายการตรวจ Mini Check up

 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination)
 • วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital signs)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
 • ตรวจปริมาณน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c)
 • ตรวจปริมาณไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Total Cholesterol)
 • ตรวจปริมาณไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-Cholesterol)
 • ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol)

  เงื่อนไขการรับบริการ

  • ราคาโปรโมชั่นนี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ของรพ.
  • ราคาดังกล่าว รวมรายงานผลตรวจสุขภาพ (A4) และคูปองอาหารว่าง
  • กรณีตรวจพบความผิดปกติและมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง
  • เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
  • ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่ายไม่สามารถทอนเงินได้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ตรวจครบจำนวนตามรายการที่ระบุไว้
  • เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเข้ารับบริการ โทร 1772 หรือทาง Application Health up
  • กรุณางดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนรับบริการ
  • สามารถเข้าใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  การคืนสินค้า

  คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  พญาไท 1 - ตรวจสุขภาพ Mini Check up Program
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered