พญาไท 2 - ตรวจสุขภาพ Hybrid check up

2 sold in last 8 hours
S2CHU220223-225
999 มีสินค้า
47,900.00 ฿ 19,300.00 ฿
สาขา :
เพศ :
19,300.00 ฿
customers are viewing this product
ลำดับ รายการตรวจ ชาย หญิง
1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2. ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
3. เอกซเรย์ปอด
4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
5. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
6. ตรวจการทำงานของหัวใจ (เลือกตรวจ 1 ใน 3 รายการนี้)
- ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (EST)
- ตรวจดูแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT 256 slide (CAC)
- ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echo)
7. ตรวจความเสี่ยงโรคหลอดเลือด (เลือกตรวจ 1 ใน 2 รายการนี้)
- ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย ABI
- ตรวจความดันหลอดเลือดแดงใหญ่ด้วยเครื่อง Sphygmocor
8. ตรวจภาวะกระดูกพรุนด้วยเครื่อง Bone Scan
9. ตรวจภาวะตับแข็ง ไขมันเกาะตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan
10. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
11. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
12. ตรวจการทำงานของไต (Bun, Creatinine)
13. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด
14. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
15. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alk Phosphatase, Total Protein, Albumin, Total Bilirubin, Globulin, GGT)
16. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด
17. ตรวจปัสสาวะ
18. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T4, TSH)
19. ตรวจฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone)
20. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งบ่งชี้ตับ (AFP)
21. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งบ่งชี้ลำไส้ (CEA)
22. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
23. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
24. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)
25. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม Digital Mammogram
26. ตรวจเต้านมโดยแพทย์เฉพาะทาง
27. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก PV & ThinPrep
28. พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช
29. ตรวจระดับวิตามินบี 12
30. วัคซีนไข้หวัดใหญ่

เงื่อนไขการรับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ของรพ.
 • สำหรับรายการเลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง (กลุ่มตรวจโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด) จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 • กรณีตรวจพบความผิดปกติและมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง
 • เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
 • ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่ายไม่สามารถทอนเงินได้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ตรวจครบจำนวนตามรายการที่ระบุไว้
 • เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเข้ารับบริการ โทร 1772 หรือทาง Application Health up
 • กรุณางดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนรับบริการ
 • สามารถเข้าใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
 • สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ รพ. พญาไท 2 ชั้น 8 อาคาร B ทุกวัน เวลา 7.00 - 16.00 น.
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered