พญาไท 3 - ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร สำหรับชาย/หญิง

2 sold in last 8 hours
M32204403
999 มีสินค้า
5,745.00 ฿ 2,900.00 ฿
สาขา :
เพศ :
2,900.00 ฿
customers are viewing this product

รายการตรวจสำหรับผู้ชาย

 • พบแพทย์เฉพาะทางสูติ - นรีเวช (Gynaecologist Physician Examination)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจดูกรุ๊ปเลือดระบบ ABO (Blood Group ABO Group)
 • ตรวจดูกรุ๊ปเลือดระบบ RH (Blood Group RH Group)
 • ตรวจหาโรคเลือดทางพันธุกรรม (Hb Typing - P2)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Anti HIV Screening)
 • ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสซิฟิลิส VDRL (RPR)
 • ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBSAg)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs (HBSAb)
 • ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)

รายการตรวจสำหรับผู้หญิง

 • พบแพทย์เฉพาะทางสูติ - นรีเวช (Gynaecologist Physician Examination)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจดูกรุ๊ปเลือดระบบ ABO (Blood Group ABO Group)
 • ตรวจดูกรุ๊ปเลือดระบบ RH (Blood Group RH Group)
 • ตรวจหาโรคเลือดทางพันธุกรรม (Hb Typing - P2)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Anti HIV Screening)
 • ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสซิฟิลิส VDRL (RPR)
 • ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBSAg)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs (HBSAb)
 • ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella IgG)

  เงื่อนไขการรับบริการ

  • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. เรียบร้อยแล้ว
  • กรณีตรวจพบความผิดปกติและมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง
  • เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
  • ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่ายไม่สามารถทอนเงินได้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ตรวจครบจำนวนตามรายการที่ระบุไว้
  • เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเข้ารับบริการ โทร 1772 หรือทาง Application Health up
  • สามารถเข้าใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
  • สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ชั้น 2 โรงพยาบาลพญาไท 3 เท่านั้น
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ติดต่อสอบถาม
  ศูนย์สุขภาพหญิง โทร. 02-4671111 ต่อ 3264-65

  การคืนสินค้า

  คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  พญาไท 3 - ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร สำหรับชาย/หญิง
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered