เปาโล พระประแดง - ตรวจสุขภาพ Gold (18 รายการตรวจ)

2 sold in last 8 hours
Paolo Hospital
HD21015
9990 มีสินค้า
7,440.00 ฿ 4,350.00 ฿
สาขา :
4,350.00 ฿
customers are viewing this product

รายการตรวจ

 • วัดความดันโลหิต ชีพจร / ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง / ดัชนีมวลกาย (Blood Preassure Vital Sign / Weight Height / BMI)
 • ตรวจประเมินระดับการมองเห็น (VA)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับไขมันเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันเลือด (HDL-Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันเลือด (LDL- Cholesterol)
 • ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจการทำงานของตับ ALT (Alanine Transaminase)
 • ตรวจการทำงานของตับ AST (Aspartate Transaminase)
 • ตรวจการทำงานของตับ ALP (Alkaline Phosphatase)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน หรือ ส่วนล่าง *เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง (Ultrasound Upper or Lower Abdomen)

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ คูปองอาหาร และสมุดผลตรวจสุขภาพ

  เงื่อนไขการรับบริการ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. เรียบร้อยแล้ว
  • กรณีตรวจพบความผิดปกติและมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง
  • เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
  • ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่ายไม่สามารถทอนเงินได้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ตรวจครบจำนวนตามรายการที่ระบุไว้
  • เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
  • สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2565
  • สามารถเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาล เปาโล พระประแดง
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ติดต่อสอบถาม
  คลินิกตรวจสุขภาพ โทร. 02-818-9000 ต่อ 113

  การคืนสินค้า

  คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  เปาโล พระประแดง - ตรวจสุขภาพ Gold (18 รายการตรวจ)
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered