ALL YOU CAN CHECK ตรวจเพื่อปรับ พร้อมติดตามผล ตลอด 1 ปี จุดเริ่มต้นเป้าหมายสุขภาพกายที่ดีขึ้น

2 sold in last 8 hours
Paolo Hospital
HD0684 (M)
999 มีสินค้า
24,100.00 ฿ 9,603.00 ฿
สาขา :
โปรแกรม :
9,603.00 ฿
customers are viewing this product
Tags:
เงื่อนไขการรับบริการ
1. จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567
2. โปรแกรมดังกล่าว ต้องเข้าใช้บริการครั้งแรก ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และโปรแกรมมีอายุการใช้งาน 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการตรวจครั้งแรก
3. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการ ในการตรวจสุขภาพครั้งแรกเท่านั้น กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไปชำระค่าแพทย์ตามจริง
4. ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม
5. กรณีการตรวจซ้ำแบบไม่จำกัด
5.1 แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ร่วมกันกับผู้เข้ารับบริการ
5.2 ผู้เข้ารับการตรวจ ต้องชำระค่าบริการและค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง (เนื่องจากราคาโปรแกรม รวมค่าแพทย์และค่าบริการ ในการตรวจสุขภาพครั้งแรกเท่านั้น)
6. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ และไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
7. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
8. โปรแกรม ALL YOU CAN CHECK และ ALL YOU CAN CHECK PLUS จำหน่ายที่โรงพยาบาลเปาโล 5 สาขา (รังสิต, เกษตร, โชคชัย 4, สมุทรปราการ และ พระประแดง)
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร 02-1500900
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โทร 02-514-4141 ต่อ 5160-5161
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร 02-363-2000 ต่อ 2310
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร 02-8189000 ต่อ 113
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร02-577-8111 ต่อ 1201
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. การเข้าร่วมรายการตรวจในแต่ละหมวด การเข้าใช้บริการ และค่าบริการเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับสาขาโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
12. โปรแกรมดังกล่าว สำหรับการตรวจสุขภาพและรับบริการตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการเข้ารับบริการตรวจ/รักษา ในแผนกผู้ป่วยใน (IPD)
13. กรณีที่ลูกค้าไม่เข้ารับบริการตามระยะเวลาที่กำหนด ทาง รพ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
14. กรณีซื้อโปรแกรม ALL YOU CAN CHECK PLUS จะได้รับ โปรแกรมตรวจสุขภาพ มูลค่า 3,500 บาท ฟรี! ซึ่งสามารถโอนสิทธิ์ได้ แต่ต้องเข้ารับบริการตรวจภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
15. กรณีซื้อโปรแกรมของสาขาพระประแดง สำหรับผู้รับบริการผู้หญิงที่ต้องการเลือกรายการตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ จำเป็นต้องตรวจพร้อมกับรายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเท่านั้น

 

การคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered