ALL YOU CAN CHECK PLUS ตรวจฮอร์โมน ปรับสมดุลร่างกาย ตลอด 1 ปี สุขภาพดีแบบองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ

2 sold in last 8 hours
Paolo Hospital
A23C557 (M)
999 มีสินค้า
90,590.00 ฿ 23,765.00 ฿
สาขา :
โปรแกรม :
23,765.00 ฿
customers are viewing this product
Tags:
📌เงื่อนไขการเข้ารับบริการ ALL YOU CAN CHECK PLUS
1. กรณีซื้อโปรแกรมดังกล่าวผ่านช่องทาง Health Addict ผู้รับบริการจะไม่ได้รับใบเสร็จชำระเงิน จากทาง รพ.เปาโล พหลโยธิน เนื่องจากเป็นการชำระเงินผ่านช่องทาง Health Addict โดยตรง
2. ระยะเวลาและการเข้าใช้บริการ
2.1 กลุ่ม Basic Check-up ใช้บริการครั้งแรก ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
2.2 กลุ่ม Basic Check-up รายการตรวจที่ 2-21 สามารถตรวจได้ไม่จำกัดครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
2.3 หมวดรายการตรวจในกลุ่ม Advance Check-up จะสามารถเข้ารับบริการได้ หลังจากเข้ารับการตรวจ Basic Check-up แล้วเท่านั้น
2.4 สามารถใช้บริการโปรแกรมได้ ภายใน 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการตรวจครั้งแรก
2.5 ในการเข้ารับการตรวจครั้งต่อไป ต้องเป็นแพทย์ท่านเดียวกับที่ตรวจ Basic Check-up
3. ค่าบริการการเข้าตรวจโปรแกรม
3.1 การเลือกรายการตรวจในโปรแกรม ผู้รับบริการสามารถแจ้งความจำนงค์ และพิจารณาถึงความเหมาะสมในการตรวจแต่ละรายการร่วมกันกับทีมแพทย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
3.2 โปรแกรมราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการ ในการตรวจครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เท่านั้น
3.3 กรณีตรวจครั้งที่ 3 เป็นต้นไป รายการตรวจต่างๆ เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ของ รพ. เพิ่มเติมตามจริง
4. สำหรับรายการตรวจกลุ่ม Advance Check-up
4.1 กรณีแพทย์วินิจฉัยให้ทำการฉีดสี เพื่อดูความผิดปกติ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าสารทึบแสงเพิ่มเติม (ราคาระหว่าง 8,000-15,000 บาท ตามมูลค่าสารทึบแสงที่ใช้ในการตรวจ)
4.2 การเข้ารับการตรวจในหมวด CT Scan เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์
4.3 กรณีเลือกหมวดการตรวจมะเร็ง (หมวดที่ 3 ในกลุ่ม Advance Check-up) ในการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม สำหรับผู้ที่เสริมหน้าอกจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,500 บาท
4.4 เนื่องจากการตรวจด้วยเครื่องมือเอกซเรย์บางรายการ ไม่สามารถให้บริการภายในวันเดียวกันได้ รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการให้บริการตามความเหมาะสม​
5. การเปลี่ยนหมวดรายการตรวจในกลุ่ม Advance Check-up
5.1 กรณีเลือกหมวดที่ต้องการตรวจไว้ แต่ยังเข้ารับบริการไม่ครบทุกหมวด ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหมวดรายการตรวจได้ ภายในระยะเวลา 1 ปี
5.2 กรณีเข้ารับบริการตรวจครบทุกหมวดแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนหมวดรายการตรวจ ในวันที่แพทย์นัดเพื่อตรวจติดตามผล (ตรวจครั้งที่ 2) ได้
6. ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม
7. ราคาดังกล่าว รวมคูปองอาหารและสมุดรายงานผลในครั้งแรกที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
8. กรณีซื้อโปรแกรม ALL YOU CAN CHECK PLUS จะสามารถเลือกรายการตรวจในกลุ่ม Check-up PLUS ได้ 1 หมวด และเข้ารับการตรวจได้ทุกรายการในหมวดที่เลือกไว้
9. กรณีลูกค้าไม่สะดวกรอผลและพบแพทย์ในวันที่เข้ารับบริการ สามารถปรึกษาแพทย์ผ่านช่องทาง Telecare ได้ โดยต้องเป็นแพทย์ท่านเดียวกับที่ตรวจ Basic Check-up และนับรวมเป็นการพบแพทย์ 1 ครั้ง เช่นเดียวกับการพบแพทย์ใน รพ.
10. กรณีซื้อโปรแกรม ALL YOU CAN CHECK PLUS และเลือกการตรวจการให้คำแนะนำโดยแพทย์เวชศาสตร์ทางเพศ (หมวดที่ 2 ในกลุ่ม Check-up PLUS) กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ
11. โปรแกรมดังกล่าว สำหรับการตรวจสุขภาพและรับบริการตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เท่านั้น (กรณีฉุกเฉินและกรณีเข้ารับบริการตรวจ/รักษา ประเภทผู้ป่วยใน ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการตรวจโปรแกรมนี้ได้)
12. กรณีเข้ารับการตรวจโปรแกรมดังกล่าวแล้ว ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนผู้เข้ารับบริการได้ ผู้เข้ารับการตรวจต้องเป็นบุคคลเดียวกันตลอดอายุการใช้งานของโปรแกรม
13. กรุณาทำนัดหมายก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพล่วงหน้า 2-3 วัน ที่ Call Center 1772

การคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  ALL YOU CAN CHECK PLUS ตรวจฮอร์โมน ปรับสมดุลร่างกาย ตลอด 1 ปี สุขภาพดีแบบองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered