ตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม Dementia Screening Program

2 sold in last 8 hours
M2NEU180006
990 มีสินค้า
23,000.00 ฿ 17,945.00 ฿
สาขา :
17,945.00 ฿
customers are viewing this product

รู้หรือไม่? สมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุ
- เกิดจากความเสื่อมของสมองโดยตรง โดยมักเริ่มต้นเสื่อม...จากสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความจำ ความคิด การตัดสินใจ การพูดสื่อสาร จนกระทั่งส่งผลต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ซึ่งสมองเสื่อมลักษณะนี้..เราจะรู้จักกันดีในชื่อ โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)
- เกิดจากเส้นเลือดในสมองผิดปกติ หรือโรคหลอดเลือดสมองตีบ แตก ตัน โดยมักเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ป่วยมีประวัติเป็นโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หรือความดันโลหิตสูง นั่นเอง
- เกิดจากสาเหตุอื่นๆ นอกจากความเสื่อมของสมองและหลอดเลือดแล้ว การที่ "ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ" หรือ "ติดเชื้อในสมอง" เช่น โรคซิฟิลิส หรือเกิดอุบัติเหตุทางสมอง มีเนื้องอกในสมอง รวมถึงการขาดวิตามินบี 12 ก็อาจส่งผลให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้

หากมีพฤติกรรมแบบนี้...ควรตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม
- หลงลืมสิ่งที่เคยทำอยู่เป็นประจำ
- มีความบกพร่องในการตัดสินใจหรือการแก้ปัญหา
- อารมณ์แปรปรวน บุคลิกเปลี่ยนไปจากเดิม
- มีความบกพร่องในการใช้ภาษา ทั้งการพูดและการเขียน

รายการตรวจ
1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC)
2. ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
3. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT-AST, SGPT-ALT)
4. ตรวจระดับไขมันในเลือดที่เป็นไขมันดี (HDL-Cholesterol)
5. ตรวจระดับไขมันในเลือดที่เป็นไขมันไม่ดี (LDL-Cholesterol)
6. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)
7. ตรวจแร่ธาตุโซเดียม (Sodium)
8. ตรวจเลือดสำหรับซิฟิลิส (VDRL-PRP)
9. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
10. เอกซเรย์สมองด้วย MRI (MRI for Dementia)

เงื่อนไขการรับบริการ
1. ราคารวมค่าแพทย์ ค่าบริการ
2. กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจ 8-12 ชั่วโมง
3. ใช้เวลาในการตรวจ 4-6 ชั่วโมง
4. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทรนัด Call center 1772 , 02-617-2444ต่อ 4484, 7451
รับบริการตรวจได้ที่ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น 4 อาคาร A รพ. พญาไท 2 ทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.

การคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  ตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม Dementia Screening Program
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered