พญาไท 1 - ตรวจก่อนสมรสแบบเจาะลึกโรคธาลัสซีเมีย

2 sold in last 8 hours
M1-2302-004
999 มีสินค้า
7,660.00 ฿ 2,706.00 ฿
สาขา :
เพศ :
2,706.00 ฿
customers are viewing this product
No. Program ตรวจสุขภาพก่อนสมรสแบบเจาะลึกโรคธารัสซีเมีย
รายการตรวจ Male Female
1 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
2 ตรวจหากรุ๊ปเลือด (Blood Group ABO)
3 ตรวจหาเชื้อไวรัส (เอดส์)  (Anti  HIV)
4 ตรวจหาเชื้อซิฟิลิช VDRL (RPR) 
5 ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
6 ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
7 ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
8 ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย     (PCR for Alpha Thal complete + Hb Typing - GM Lab 5 วัน)
9  ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella IgG)  -
รายการตรวจ 8 รายการ 9 รายการ
ราคา 3,880 4,360

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคารวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ ค่าบริการ รพ. และค่าบริการพยาบาล
 • เพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือทำการนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์สุขภาพหญิง โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 3 ชั้น 6 โทร.02 201-4600 ต่อ 3465, 3466 หรือ 1772
 • สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2566

การคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  พญาไท 1 - ตรวจก่อนสมรสแบบเจาะลึกโรคธาลัสซีเมีย
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered