พญาไท 1 - ตรวจสุขภาพตับ Basic / Advance

2 sold in last 8 hours
M1-2110-042
999 มีสินค้า
8,735.00 ฿ 1,930.00 ฿
สาขา :
ตรวจแบบ :
1,930.00 ฿
customers are viewing this product

รายการตรวจแพ็กเกจ Basic

 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination)
 • ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันชนิดดีในเลิอด (HDL-Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

รายการตรวจแพ็กเกจ Advance

 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination)
 • ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันชนิดดีในเลิอด (HDL-Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจหาหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha Fetoprotein (AFP)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)

เงื่อนไขการรับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ของรพ.
 • ราคาดังกล่าว รวมรายงานผลตรวจสุขภาพ (A4) และคูปองอาหารว่าง
 • กรณีตรวจพบความผิดปกติและมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง
 • เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
 • ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่ายไม่สามารถทอนเงินได้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ตรวจครบจำนวนตามรายการที่ระบุไว้
 • เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเข้ารับบริการ โทร 1772 หรือทาง Application Health up
 • สามารถเข้าใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
 • สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ รพ.พญาไท 1 อาคาร 1 ชั้น 3
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม 
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โทร. 02-201-4600 ต่อ 2176-2177 หรือ 1772

การคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered