พญาไท 1 - ตรวจสุขภาพ มั่นใจทุกช่วงวัย

2 sold in last 8 hours
M1-1904-001
999 มีสินค้า
8,355.00 ฿ 3,400.00 ฿
สาขา :
3,400.00 ฿
customers are viewing this product

รายการตรวจ มั่นใจทุกช่วงวัย

 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination)
 • วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่วงน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital Signs)
 • เอกซเรย์ปอด (Chest X Ray)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันชนิดดีในเลือด (HDL-Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (Alk Phosphatase)
 • ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HbsAg)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs (HBsAb)

  เงื่อนไขการรับบริการ

  • ราคาโปรโมชั่นนี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ของรพ.
  • กรณีตรวจพบความผิดปกติและมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง
  • เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
  • ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่ายไม่สามารถทอนเงินได้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ตรวจครบจำนวนตามรายการที่ระบุไว้
  • เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเข้ารับบริการ โทร 1772 หรือทาง Application Health up
  • กรุณางดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนรับบริการ
  • สามารถเข้าใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
  • สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.พญาไท 1 อาคาร 3 ชั้น 3

  ติดต่อสอบถาม
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.พญาไท 1 โทร. 02-201-4600 ต่อ 2149

  การคืนสินค้า

  คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  พญาไท 1 - ตรวจสุขภาพ มั่นใจทุกช่วงวัย
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered