พญาไท 2 - ตรวจสุขภาพ Expert Stroke คัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง

2 sold in last 8 hours
S2CHU220221
999 มีสินค้า
37,000.00 ฿ 15,050.00 ฿
สาขา :
เพศ :
15,050.00 ฿
customers are viewing this product
ลำดับ รายการตรวจ ชาย หญิง
1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
2. ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs
3. เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
5. ตรวจความเสี่ยงโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ Doppler of Both Carotid
6. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
7. ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย ABI
8. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม Digital Mammogram
9. ตรวจเต้านมโดยแพทย์เฉพาะทาง Breast Physical Examination
10. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก PV&ThinPrep
11. พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช Gynaecologist Physician Examination
12. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
13. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
14. ตรวจการทำงานของไต Bun
15. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
16. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
17. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
18. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
19. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
20. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
21. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
22. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
23. ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
24. ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
25. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
26. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
27. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 (Free T4)
28. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
29. ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ตับ AFP (Alpha Fetoprotein)
30. ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ลำไส้ CEA
31. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA (Prostatic Specific Ag)
32. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125
33. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

เงื่อนไขการรับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ของรพ.
 • กรณีตรวจพบความผิดปกติและมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง
 • เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
 • ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่ายไม่สามารถทอนเงินได้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ตรวจครบจำนวนตามรายการที่ระบุไว้
 • เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเข้ารับบริการ โทร 1772 หรือทาง Application Health up
 • กรุณางดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนรับบริการ
 • สามารถเข้าใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
 • สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ รพ. พญาไท 2 ชั้น 8 อาคาร B ทุกวัน เวลา 7.00 - 16.00 น.
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  พญาไท 2 - ตรวจสุขภาพ Expert Stroke คัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered