เปาโล สมุทรปราการ - ตรวจสุขภาพ Healthy Check Up (15 รายการตรวจ)

2 sold in last 8 hours
Paolo Hospital
MK1358
999 มีสินค้า
6,099.00 ฿ 1,550.00 ฿
สาขา :
1,550.00 ฿
customers are viewing this product

รายการตรวจ

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของไต (B.U.N)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
 • ตรวจระดับเกลือแร่ในร่างกาย (Calcium)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
 • เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ตรวจร่างกายและวินิจฉัยผลการตรวจ ค่าบริการโรงพยาบาล และสมุดผลตรวจสุขภาพ

  เงื่อนไขการรับบริการ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. เรียบร้อยแล้ว
  • กรณีตรวจพบความผิดปกติและมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง
  • เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
  • ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่ายไม่สามารถทอนเงินได้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ตรวจครบจำนวนตามรายการที่ระบุไว้
  • เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
  • สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2565
  • สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาล เปาโล สมุทรปราการ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ติดต่อสอบถาม
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 02-363-2000 ต่อ 2310 - 2312

  การคืนสินค้า

  คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  เปาโล สมุทรปราการ - ตรวจสุขภาพ Healthy Check Up (15 รายการตรวจ)
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered