รพ.พญาไท - แพ็กเกจตรวจสุขภาพ ALL YOU CAN CHECK

2 sold in last 8 hours
GIVC0960
990 มีสินค้า
78,847.00 ฿ 17,945.00 ฿
สาขา :
เพศ :
17,945.00 ฿
customers are viewing this product

1. จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 - 31 มีนาคม 2566
2. ระยะเวลาในการใช้บริการ 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการครั้งแรก
2.1 โปรแกรม Basic Checkup ใช้บริการครั้งแรก ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2566
2.2 กลุ่มรายการตรวจในโปรแกรม Advance Checkup จะสามารถเข้ารับบริการได้ หลังจากเข้ารับการตรวจโปรแกรม Basic Checkup แล้วเท่านั้น
2.3 ในการเข้ารับการตรวจครั้งต่อไป ต้องเป็นแพทย์ท่านเดียวกับที่ตรวจโปรแกรม Basic Checkup
3. ค่าบริการการเข้าตรวจโปรแกรม
3.1 โปรแกรมราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการ ในการตรวจครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เท่านั้น
3.2 กรณีตรวจครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์บอกผล ตามอัตราดังนี้
- กรณีติดตามผลเฉพาะกลุ่ม Lab ชำระค่าแพทย์ 300 บาท
- กรณีติดตามผลเฉพาะกลุ่ม X-ray และ CT & MRI (1- 2 รายการ) ชำระค่าแพทย์ 500 บาท
- กรณีติดตามผลกลุ่ม Lab และ X-ray, CT & MRI ชำระค่าแพทย์ 800 บาท
3.3 กรณีเข้ารับบริการที่ รพ.พญาไท 1 สำหรับผู้ที่เคยผ่าตัดเสริมหน้าอก ในการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,500 บาท
4. ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม
5. ราคาดังกล่าว รวมคูปองอาหารและสมุดรายงานผลในครั้งแรกที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
6. สำหรับรายการตรวจในกลุ่ม CT&MRI กรณีแพทย์วินิจฉัยให้ทำการฉีดสี เพื่อดูความผิดปกติ จากการทำ CT & MRI ต้องชำระเงินเพิ่มเติม (ราคาระหว่าง 8,000-15,000 บาท ตามมูลค่าสารทึบแสงที่ใช้ในการตรวจ)
7. การให้วิตามินทางหลอดเลือด ขึ้นอยู่กับสาขาโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ ดังนี้
7.1 สูตร Immune Booster
สำหรับผู้เข้ารับบริการที่ รพ.พญาไท 1, พญาไท 2, พญาไท 3 และ นวมินทร์ เท่านั้น
7.2 สูตร Bright & White หรือ สูตร Beauty & Refreshing Skin
สำหรับผู้เข้ารับบริการที่ รพ.พญาไท 1 เท่านั้น
7.3 สูตร Aura White หรือ สูตร Anti Aging
สำหรับผู้เข้ารับบริการที่ รพ.พญาไทศรีราชา เท่านั้น
8. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหมวดรายการตรวจได้ กรณีที่ยังเข้ารับบริการไม่ครบ 6 หมวด ภายในระยะเวลา 1 ปี
9. หากเข้ารับบริการตรวจครบ 6 หมวดแล้วในครั้งแรก จะไม่สามารถเปลี่ยนหมวดได้ในกรณีแพทย์นัดเพื่อตรวจติดตามผลในครั้งที่ 2
10. การเข้ารับการตรวจทุกครั้งจำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ Phyathai Call Center 1772 (ตลอด 24 ชม.)
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบเสร็จรับเงินให้ในวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเท่านั้น ​
13. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับการตรวจสุขภาพและรับบริการตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการเข้ารับบริการตรวจ / รักษาในแผนกผู้ป่วยใน (IPD) ​
14. เนื่องจากการตรวจด้วยเครื่องมือเอกซเรย์บางรายการไม่สามารถให้บริการภายในวันเดียวกันได้ รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการให้บริการตามความเหมาะสม​

การคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered