โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับวัยทำงาน สำหรับอายุไม่เกิน 30 ปี u/s Lower

2 sold in last 8 hours
Paolo Hospital
MS3070C
999 มีสินค้า
7,880.00 ฿ 2,910.00 ฿
สาขา :
2,910.00 ฿
customers are viewing this product

"อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง"
- สำหรับผู้ชาย จะเป็นการตรวจดูการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ และต่อมลูกหมาก เพื่อค้นหาภาวะผิดปกติ เช่น นิ่วในท่อไต, ต่อมลูกหมากโต เป็นต้น
- สำหรับผู้หญิง จะตรวจดูการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ มดลูก รังไข่ เพื่อค้นหาภาวะผิดปกติ เช่น เนื้องอกมดลูก, ถุงน้ำรังไข่ เป็นต้น

รายการ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
2. วัดความดันโลหิต ชีพจร
3. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
4. ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC
6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
7. ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL
10. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
11. ตรวจภาวะการทำงานของตับ ALP
12. ตรวจภาวะการทำงานของไต Creatinine
13. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid
14. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
15. ตรวจหาเชื้อ H.Pylori
16. ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-ray
17. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน Lower Abdomen
18. ค่าบริการรพ.ผู้ป่วยนอก
19. บริการอาหารว่าง

หมายเหตุ

รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

การคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered