โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับวัยทำงาน สำหรับอายุ 30 ปี ขึ้นไป

2 sold in last 8 hours
Paolo Hospital
MS2740C
997 มีสินค้า
9,200.00 ฿ 4,365.00 ฿
สาขา :
4,365.00 ฿
customers are viewing this product

"อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน"

เป็นการตรวจดูอวัยวะช่องท้องส่วนบนเหนือระดับสะดือขึ้นไป ได้แก่ ตับ, ม้าม, ถุงน้ำดี, ท่อน้ำดีส่วนต้น, ไต และหลอดเลือดแดงใหญ่, ตับอ่อน (บางรายเห็นได้บางส่วน) ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น มีก้อนผิดปกติ, นิ่วที่ถุงน้ำดี เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดท้องเรื้อรัง ปวดท้องร้าวมาหลัง หรือผู้ที่ไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพ ชอบทานฟาสฟู้ด อาหารไขมันสูง

"อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง"

- สำหรับผู้ชาย จะเป็นการตรวจดูการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ และต่อมลูกหมาก เพื่อค้นหาภาวะผิดปกติ เช่น นิ่วในท่อไต, ต่อมลูกหมากโต เป็นต้น
- สำหรับผู้หญิง จะตรวจดูการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ มดลูก รังไข่ เพื่อค้นหาภาวะผิดปกติ เช่น เนื้องอกมดลูก, ถุงน้ำรังไข่ เป็นต้น

รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
2. วัดความดันโลหิต ชีพจร
3. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
4. ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC
6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
7. ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL
10. ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL
11. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
12. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
13. ตรวจภาวะการทำงานของตับ ALP
14. ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N.
15. ตรวจภาวะการทำงานของไต Creatinine
16. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid
17. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
18. ตรวจหาเชื้อ H.Pylori
19. ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-ray
20. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
21. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
22. ค่าบริการรพ.ผู้ป่วยนอก
23. บริการอาหารว่าง

หมายเหตุ

รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

การคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered