ตรวจสุขภาพเบาหวาน

2 sold in last 8 hours
M1-2311-019
999 มีสินค้า
6,815.00 ฿ 2,615.00 ฿
สาขา :
2,615.00 ฿
customers are viewing this product

โรคเบาหวาน มีตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งหากไม่มีการควบคุมหรือดูแลรักษาอย่างถูกวิธีแล้ว จะส่งผลกระทบหรือลุกลามไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายได้ ในขั้นต้นจะไม่มีการแสดงอาการออกมาให้เห็น แต่ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดนั้นมากกว่า 200 mg/dl จะทำให้ร่างกายมีผลตอบสนองต่อน้ำตาล โดยพบอาการผิดปกติ เช่น ปัสสาวะบ่อย หิวน้ำบ่อย น้ำหนักลด ดังนั้นการรักษาโรคชนิดนี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย แพทย์จะต้องเน้นเรื่องการปรับยาให้เหมาะสมกับตัวโรคของคนไข้ในขณะนั้น และอธิบายให้ผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภครวมถึงการใช้ชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อให้การรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น การรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เหมาะสม และการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

รายการตรวจ
1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination)
2. ตรวจวัดชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน (Vital Sign)
3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
4. ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose)
5. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
6. ตรวจวัดระดับไขมันไม่ดีในเลือด (LDL)
7. ตรวจวัดระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
8. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
9. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
10. ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน (HbA1C)
11. ตรวจวัดระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbuminuria)

เงื่อนไขการรับบริการ
1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง
3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
4. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น
5. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ application Health up หรือ Phyathai Call Center 1772
6 สามารถเข้ารับบริการได้ถึง
- PT1 สามารถเข้ารับบริการได้ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
- PT3 และ PTN สามารถเข้ารับบริการได้ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567
- PTS สามารถเข้ารับบริการได้ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered