ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

2 sold in last 8 hours
Paolo Hospital
MK2100D
1000 มีสินค้า
4,400.00 ฿ 2,900.00 ฿
สาขา :
เลือกตรวจหัวใจ :
2,900.00 ฿
customers are viewing this product

อยากตรวจสุขภาพหัวใจ จะเลือกวิธีไหนดี?

1. EST (Exercise Stress Test)

ข้อดี : สามารถตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจได้

ข้อจำกัด : ไม่สามารถมองเห็นโครงสร้างหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ รวมทั้งไม่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพข้อเข่า

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เช่น ผู้สูบบุหรี่จัด ผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกบ่อยๆ จากการออกแรงหรือออกกำลังกาย หรือผู้ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง แต่อายุมากกว่า 40 ปี


2. Echo (Echocardiography)

ข้อดี : สามารถมองเห็นโครงสร้างหัวใจ ตรวจดูการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ ได้

ข้อจำกัด : ไม่สามารถมองเห็นลักษณะทางกายภาพของหลอดเลือดหัวใจได้ รวมทั้งไม่เหมาะกับผู้ที่มีภาวะอ้วน เพราะไขมันอาจขัดขวางคลื่นความถี่สูง

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่มีอาการหอบ เหนื่อย หายใจลำบาก และผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ

 

รายการตรวจ

1. พบแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ

2. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST หรือ ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ECHO

 

เงื่อนไขการรับบริการ

1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง

3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น

4. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ แผนกอายุรกรรมหลอดเลือดและหัวใจ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 02-363-2000 ต่อ 2325

5. กรุณาแสดง ใบยืนยันคำสั่งซื้อ หรือแจ้งเลขออเดอร์ ก่อนเข้ารับบริการตรวจ

6. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

การคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered