ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย 50-59 ปี

2 sold in last 8 hours
Paolo Hospital
MS670194
1000 มีสินค้า
9,605.00 ฿
สาขา :
เพศ :
9,605.00 ฿
customers are viewing this product

รายการตรวจสำหรับผู้ชาย

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์

2. ตรวจวัดพื้นฐาน, วัดสัญญาณชีพ, หาค่าดัชนีมวลกาย (Vital Signs, BMI)

3. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination by Ophthalmologist)

4. ตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวาง จอประสาทตา (Optical Coherence Tomography)

5. ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer Without Contact)

6. ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp โดยจักษุแพทย์ (Slit Lamp)

7. ตรวจการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญ (Audiologist)

8. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

9. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

10. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)

11. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol)

12. ตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL)

13. ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (LDL)

14. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

15. ตรวจการทำงานของไต (BUN)

16. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine plus GFR)

17. ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid)

18. ตรวจการทำงานของตับ SGOT (AST)

19. ตรวจการทำงานของตับ SGPT (ALT)

20. ตรวจการทำงานของตับ (Alk Phosphatase)

21. ตรวจการทํางานของตับ (Total Protein)

22. ตรวจการทํางานของตับ (Total Bilirubin)

23. ตรวจการทํางานของตับ (Direct Bilirubin)

24. ตรวจการทํางานของตับ (GGT)

25. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)

26. ตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์ (Free T3)

27. ตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์ (Free T4)

28. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)

29. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)

30. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

31. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)

32. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)

33. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)

34. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

35. ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)

36. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)

37. ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Doppler)

38. ตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Thyroid)

39. ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Bone Densitometry)

 

รายการตรวจสำหรับผู้หญิง

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์

2. ตรวจวัดพื้นฐาน, วัดสัญญาณชีพ, หาค่าดัชนีมวลกาย (Vital Signs, BMI)

3. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination by Ophthalmologist)

4. ตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวาง จอประสาทตา (Optical Coherence Tomography)

5. ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer Without Contact)

6. ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp โดยจักษุแพทย์ (Slit Lamp)

7. ตรวจการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญ (Audiologist)

8. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

9. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

10. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)

11. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol)

12. ตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL)

13. ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (LDL)

14. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

15. ตรวจการทำงานของไต (BUN)

16. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine plus GFR)

17. ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid)

18. ตรวจการทำงานของตับ SGOT (AST)

19. ตรวจการทำงานของตับ SGPT (ALT)

20. ตรวจการทำงานของตับ (Alk Phosphatase)

21. ตรวจการทํางานของตับ (Total Protein)

22. ตรวจการทํางานของตับ (Total Bilirubin)

23. ตรวจการทํางานของตับ (Direct Bilirubin)

24. ตรวจการทํางานของตับ (GGT)

25. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)

26. ตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์ (Free T3)

27. ตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์ (Free T4)

28. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)

29. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)

30. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram)

31. พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม (Breast Physical Examination)

32. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)

33. พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช (Gynecologist Physician Examination)

34. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)

35. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)

36. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)

37. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

38. ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)

39. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)

40. ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Doppler)

41. ตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Thyroid)

42. ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Bone Densitometry)

 

เงื่อนไขการรับบริการ

1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง

3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น

4. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น

5. กรุณางดอาหารและน้ำดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้)

6. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ application Health up หรือ Phyathai Call Center 1772

7. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2568

8. กรุณาแสดง ใบยืนยันคำสั่งซื้อ หรือแจ้งเลขออเดอร์ ก่อนเข้ารับบริการตรวจ

การคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered