ตรวจสุขภาพ Easy Check up

2 sold in last 8 hours
CKES01 (Program 1)
1000 มีสินค้า
9,607.00 ฿ 2,125.00 ฿
สาขา :
โปรแกรมตรวจ :
2,125.00 ฿
customers are viewing this product

ทำไมเราต้องตรวจสุขภาพ?

ทราบหรือไม่? การตรวจสุขภาพสามารถตรวจตอนไหน เวลาไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมาตอนเช้าเสมอไป ตอนบ่ายก็ตรวจได้ เพราะเรามีบริการตรวจสุขภาพ “Easy Check up” ที่ออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง หรือมา รพ.เพื่อตรวจสุขภาพในตอนเช้าเท่านั้น

 

รายการตรวจ (Program 1)

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)

2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง (Vital Sign)

3. ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest X – ray)

4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)

5. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)

6. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)

7. ตรวจการทำงานของไต Creatinin (GFR)

8. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)

9. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

10. ตรวจการทำงานของตับ (Alk. Phosphatase)

11. ตรวจการทำงานของไต (BUN)

12. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)

13. ตรวจหาค่าระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด (HbA1C)

14. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)

15. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)

16. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH)


หมายเหตุเพิ่มเติม

 • รายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Report)
 • คูปองรับประทานอาหารเช้า (Breakfast Coupon)

 

รายการตรวจ (Program 2)

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)

2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง (Vital Sign)

3. ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest X – ray)

4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)

5. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)

6. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)

7. ตรวจการทำงานของไต Creatinine (GFR)

8. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)

9. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

10. ตรวจการทำงานของตับ (Alk. Phosphatase)

11. ตรวจการทำงานของไต (BUN)

12. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)

13. ตรวจหาค่าระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด (HbA1C)

14. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)

15. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)

16. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH)

17. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ตรวจหินปูนที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Scoring) หรือ ตรวจอัลตราซาวน์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (U/S Whole Abdomen)


หมายเหตุเพิ่มเติม

 • รายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Report)
 • คูปองรับประทานอาหารเช้า (Breakfast Coupon)

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น

2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

3. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ

4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชั้น 3 อาคาร A โทร. 038-317-333 ต่อ 4127, 4134

5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. สามารถเข้าใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered