ตรวจสุขภาพก่อนสมรส

2 sold in last 8 hours
Paolo Hospital
MS670105
1000 มีสินค้า
4,344.00 ฿ 3,395.00 ฿
สาขา :
เพศ :
3,395.00 ฿
customers are viewing this product

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำคัญอย่างไร?

เป็นการตรวจเช็กความสมบูรณ์ของร่างกาย ที่ไม่เพียงโฟกัสในเรื่องของสุขภาพโดยรวมเบื้องต้น แต่ยังคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถส่งต่อไปยังคู่รัก รวมถึงตรวจหาความบกพร่องทางพันธุกรรมที่สามารถส่งต่อไปยังบุตรได้ ช่วยให้รู้ทันความผิดปกติ เพื่อวางแผนการรักษา หรือหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

 

รายการตรวจสำหรับผู้ชาย

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

2. วัดความดันโลหิต ชีพจร

3. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

4. ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย

5. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

6. ตรวจหมู่เลือด (Blood Group Rh)

7. ตรวจหมู่เลือดพิเศษ (Blood Group ABO)

8. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag)

9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (Anti HBs)

10. ตรวจหาธาลัสซิเมีย (Hb Typing + PCR for Alpha)

11. ตรวจหาเชื้อกามโรค (VDRL (RPR))

12. ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)


รายการตรวจสำหรับผู้หญิง

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

2. วัดความดันโลหิต ชีพจร

3. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

4. ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย

5. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

6. ตรวจหมู่เลือด (Blood Group Rh)

7. ตรวจหมู่เลือดพิเศษ (Blood Group ABO)

8. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag)

9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (Anti HBs)

10. ตรวจหาธาลัสซิเมีย (Hb Typing + PCR for Alpha)

11. ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella IgG)

12. ตรวจหาเชื้อกามโรค (VDRL (RPR))

13. ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)

 

เงื่อนไขการรับบริการ

1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง

3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น

4. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 02-514-4143 ต่อ 5148-5220

5. กรุณาแสดง ใบยืนยันคำสั่งซื้อ หรือแจ้งเลขออเดอร์ ก่อนเข้ารับบริการตรวจ

6. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

การคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered