ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนมีบุตร สำหรับชาย/หญิง

2 sold in last 8 hours
MKO0748
999 มีสินค้า
5,330.00 ฿ 2,715.00 ฿
สาขา :
เพศ :
2,715.00 ฿
customers are viewing this product

 

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำคัญอย่างไร?

เป็นการตรวจเช็กความสมบูรณ์ของร่างกาย ที่ไม่เพียงโฟกัสในเรื่องของสุขภาพโดยรวมเบื้องต้น แต่ยังคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถส่งต่อไปยังคู่รัก รวมถึงตรวจหาความบกพร่องทางพันธุกรรมที่สามารถส่งต่อไปยังบุตรได้ ช่วยให้รู้ทันความผิดปกติ เพื่อวางแผนการรักษา หรือหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

รายการตรวจสำหรับผู้ชาย

1. ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์ (Physical Examination by OB-GYN)

2. ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก และส่วนสูง (Vital Sign)

3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC)

4. ตรวจหาความเสี่ยงโรคเลือดธาลัสซิเมีย (Hb typing)

5. ตรวจหมู่เลือดชนิด ABO (Blood Group ABO)

6. ตรวจหมู่เลือดชนิด Rh (Blood Group Rh)

7. ตรวจหาเชื้อกามโรค (Syphilis Test)

8. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสเอดส์ (Anti HIV)

9. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)

10. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)


รายการตรวจสำหรับผู้หญิง

1. ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์ (Physical Examination by OB-GYN)

2. ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก และส่วนสูง (Vital Sign)

3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC)

4. ตรวจหาความเสี่ยงโรคเลือดธาลัสซิเมีย (Hb typing)

5. ตรวจหมู่เลือดชนิด ABO (Blood Group ABO)

6. ตรวจหมู่เลือดชนิด Rh (Blood Group Rh)

7. ตรวจหาเชื้อกามโรค (Syphilis Test)

8. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสเอดส์ (Anti HIV)

9. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)

10. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)

11. ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน (Rubella IgG)

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อย

3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 1-2 วัน

4. โปรแกรมดังกล่าว ใช้ได้ที่โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์เท่านั้น

5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพหญิง ชั้น 2 โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ โทร. 02-944-7111 ต่อ 2201

6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. สามารถเข้าใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนมีบุตร สำหรับชาย/หญิง
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered