ตรวจสุขภาพสำหรับวัยทำงาน Smart & Healthy

2 sold in last 8 hours
CKAN08
1000 มีสินค้า
17,220.00 ฿ 8,245.00 ฿
สาขา :
8,245.00 ฿
customers are viewing this product

ทำไมเราต้องตรวจสุขภาพ?

ปัญหาเรื่องสุขภาพอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจะเป็นการช่วยหาสาเหตุของโรคหรือความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรก ขณะเดียวกันก็ทำให้รู้ถึงสภาพร่างกายว่าเป็นปกติดีหรือไม่ ซึ่งการตรวจสุขภาพแต่ละบุคคลมีปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่แตกต่างกัน เมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพทุกครั้ง แพทย์จะมีการตรวจร่างกายทั่วไปก่อนเสมอ เช่น ดูน้ำหนัก ความสูง ประเมินภาวะอ้วนและผอม ตรวจดูระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ตลอดจนซักถามข้อมูลของผู้รับการตรวจ ไม่ว่าจะเป็นอายุ ประวัติของคนในครอบครัว และพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อคัดกรองความผิดปกติและประเมินความเสี่ยงของโรคเบื้องต้นได้

 

รายการตรวจ

1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน Consultation Anti-Aging Medicine

2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Vital Sign & Body Composition Analyzer

3. ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ Chest X - ray

4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram

5. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen

6. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ Urine Examination

7. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด Complete Blood Count

8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar

9. ตรวจหาค่าระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C

10. ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล Cholesterol

11. ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ Triglyceride

12. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง HDL-C

13. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ Direct LDL

14. ตรวจการทำงานของไต Creatinin GFR

15. ตรวจการทำงานของไต BUN

16. ตรวจการทำงานของตับ SGOT

17. ตรวจการทำงานของตับ SGPT

18. ตรวจการทำงานของตับ Alk. Phosphatase

19. ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid

20. ตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย IGF1

21. ตรวจฮอร์โมนความเครียด Cortisol

22. ตรวจฮอร์โมนด้านความเครียด (ฮอร์โมนความสุข) DHEA-S

23. ตรวจระดับวิตามินดี 25-OH Vitamin D2/D3


หมายเหตุเพิ่มเติม

 • รายงานผลตรวจสุขภาพและแผนการดูแลเฉพาะบุคคล (Physical Report & Personalized Healthcare)
 • คูปองรับประทานอาหารเช้า (Breakfast Coupon)

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น

2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

3. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ

4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชั้น 3 อาคาร A โทร. 038-317-333 ต่อ 4127, 4134

5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. สามารถเข้าใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  ตรวจสุขภาพสำหรับวัยทำงาน Smart & Healthy
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered