วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

2 sold in last 8 hours
Paolo Hospital
MS670104
1000 มีสินค้า
1,300.00 ฿ 865.00 ฿
สาขา :
960.00 ฿
customers are viewing this product

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ เพราะหากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ได้


ใครบ้างที่ควรฉีด?

1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ไตวาย หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด

2. หญิงมีครรภ์ที่อายุครรภ์ 4 เดือน ขึ้นไป

3. ผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป

4. เด็กเล็ก อายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

6. ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

7. ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ติดเชื้อ HIV

8. ผู้ที่กำลังจะเดินทางไปต่างถิ่น ที่อาจมีการระบาด

9. ผู้ที่เคยเป็นโรคปอดอักเสบ

 

รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

 

เงื่อนไขการรับบริการ

1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง

3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น

4. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า

5. กรุณาแสดง ใบยืนยันคำสั่งซื้อ หรือแจ้งเลขออเดอร์ ก่อนเข้ารับบริการตรวจ

6. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

การคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered