All You Can Shine

2 sold in last 8 hours
M1-2405-017
1000 มีสินค้า
140,588.00 ฿ 57,230.00 ฿
สาขา :
เพศ :
57,230.00 ฿
customers are viewing this product

เงื่อนไขการรับบริการ

1. จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567

2. ระยะเวลาในการใช้บริการ 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการครั้งแรก

2.1 โปรแกรม All You Can Shine ใช้บริการครั้งแรก ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2567 โดยผู้รับบริการจะสามารถใช้สิทธิ์ตรวจซ้ำได้ถึงแค่ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เท่านั้น

2.2 กรณีใช้บริการครั้งแรก หลังวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ขอสงวนสิทธิ์ตรวจซ้ำใช้ได้ถึงภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เท่านั้น

2.3 รายการตรวจ Basic Checkup แนะนำให้ใช้บริการครั้งแรก ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2567

2.4 รายการตรวจ Advance Checkup สามารถใช้บริการ 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อโปรแกรม

2.5 ในการเข้ารับการตรวจครั้งต่อไป ต้องเป็นแพทย์ท่านเดียวกับที่ตรวจ Basic Checkup เท่านั้น

3. ค่าบริการการเข้าตรวจ

3.1 ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ในการตรวจครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เท่านั้น

3.2 ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการ ในการรับบริการครั้งที่ 1 - 3 เท่านั้น

3.3 กรณีตรวจครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์ในการรายงานผล ตามรายละเอียดอัตราค่าบริการ ดังนี้

 • ค่าแพทย์สำหรับการติดตามผลเฉพาะกลุ่ม Anti Aging 500 บาท

4. ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม

5. ราคาดังกล่าว รวมคูปองอาหารและสมุดรายงานผลในครั้งแรกที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ

6. โปรแกรมดังกล่าว สำหรับการตรวจสุขภาพและรับบริการตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการเข้ารับบริการตรวจ/รักษา ในแผนกผู้ป่วยใน (IPD)

7. ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนผู้เข้ารับบริการได้ ผู้เข้ารับการตรวจต้องเป็นบุคคลเดียวกันตลอดอายุการใช้งานของแพ็กเกจ

8. รพ. ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จรับเงินค่าตรวจสุขภาพในครั้งแรกที่รับบริการเท่านั้น

9. การนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ

9.1 เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วันก่อนเข้ารับบริการที่ Phyathai Call Center 1772 (ตลอด 24 ชม.)

 • รพ.พญาไท 1 : ศูนย์ Revital Life Center รพ.พญาไท 1 หรือติดต่อผ่าน application Health up หรือ โทร. 02-201-4600 ต่อ 3324,3325 หรือ Nurse Private Call 081-900-8062
 • รพ.พญาไท 2 : ศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์ รพ. พญาไท 2 โทร. 02-617-2444 ต่อ 3857 หรือ 065-517-1889 หรือ ID Line : @premierlifecenter
 • รพ.พญาไท 3 : ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ชั้น 14 รพ.พญาไท 3 โทร. 02-467-1111 ต่อ 1420
 • รพ. พญาไท พหลโยธิน : ศูนย์ Elite lifestyle Center ที่รพ.พญาไท พหลโยธิน โทร. 02 271 7000 ต่อ 11332 หรือ Nurse Private Call 080-0236626

10. เงื่อนไขเฉพาะสาขา

10.1 สำหรับสำหรับผู้เข้ารับบริการที่ รพ.พญาไท 1 สามารถนำคูปองไปรับผลิตภัณฑ์วิตามิน Phyathai Life ได้ที่ อาคาร 2 ชั้น 1 รพ.พญาไท 1 โดยผู้รับบริการจะได้รับผลิตภัณฑ์วิตามินจำนวน 3 สูตร ได้แก่ 1. NITESENSE สูตรฟื้นฟูประสิทธิภาพการนอนหลับ 2. BRN สูตรฟื้นฟูการทำงานของสารสื่อประสาทและความจำ 3. BETA-CORDY สูตรเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกาย อย่างละ 1 กระปุก

10.2 กลุ่มรายการตรวจหาสารพิษและโลหะหนัก (Oligoscan หรือ CTD Screening) และรายการตรวจไขมันสะสมทั่วร่างกาย (Dexa Scan) รพ.พญาไท พหลโยธิน ไม่เข้าร่วมการตรวจ

10.3 สำหรับสำหรับผู้เข้ารับบริการที่ รพ.พญาไท 3 การให้บริการหมวดวิตามินทางหลอดเลือด (IV Treatment) รพ.พญาไท 3 มีให้บริการในสูตร Immune Booster เท่านั้น

10.4 การให้บริการในหมวดฟื้นฟูร่างกาย ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการในกรณีค่า Creatinine ผู้ชายมากกว่า 1.1 mg/dL ผู้หญิงมากกว่า 1 mg/dL (เฉพาะ รพ.พญาไท 2 และ รพ.พญาไท 3)

การคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า (อ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง) สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 • สินค้าชำรุด/แตกหัก/เสียหาย:โปรดติดต่อ Health Addict ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาดหรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ผ่านการใช้งาน
 • เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ: หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด

 • เงื่อนไขการคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Health Addict กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ "เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีต่างๆ"
  The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
  You have successfully subscribed!
  This email has been registered