-18%
พญาไท ศรีราชา - ตรวจหัวใจด้วยเครื่องความถี่สูง (ECHO)
การตรวจคลื่นเสียงหัวใจ (Echo) เป็นการโดยใช้หลักการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อให้คอมพิวเตอร์นำสัญญาณมาแปลเป็นภาพเพื่อการวินิจฉัยสุขภาพหัวใจว่ามีการทำงานเป็นปกติหรือไม่ แพ็กเกจนี้เหมาะกับใคร? ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มีไขมันหรือคอเลสเตอรอลในเลือดสูง มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ หรือหลอดเลือดสมองตีบ ผู้ที่มีปัญหาข้อเข่า หรือผู้ที่เคลื่อนไหวไม่สะดวก เงื่อนไขการรับบริการ ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. เรียบร้อยแล้ว กรณีตรวจพบความผิดปกติและมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่ายไม่สามารถทอนเงินได้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ตรวจครบจำนวนตามรายการที่ระบุไว้ เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเข้ารับบริการ โทร 1772 หรือทาง Application Health up สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้...
4,430.00 ฿ 3,650.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-58%
เปาโล พระประแดง - ตรวจสุขภาพหัวใจเบื้องต้น Basic Heart
รายการตรวจ ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination วัดความดันโลหิต ชีพจร (Blood Pressure & Vital Sign) ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Weight & Height) ตรวจดัชนีมวลกาย (BMI) ตรวจประเมินระดับการมองเห็น (VA) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c) ตรวจระดับไขมันเลือด (Cholesterol) ตรวจระดับไขมันเลือด (Triglyceride) ตรวจระดับไขมันเลือด (HDL-Cholesterol) ตรวจระดับไขมันเลือด (LDL-Cholesterol) ตรวจการทำงานของตับ ALT (Alanine Transaminase) ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Check...
4,613.00 ฿ 1,950.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-42%
เปาโล พระประแดง - ตรวจสุขภาพ Gold (18 รายการตรวจ)
รายการตรวจ วัดความดันโลหิต ชีพจร / ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง / ดัชนีมวลกาย (Blood Preassure Vital Sign / Weight Height / BMI) ตรวจประเมินระดับการมองเห็น (VA) ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ตรวจระดับไขมันเลือด (Cholesterol) ตรวจระดับไขมันเลือด (Triglyceride) ตรวจระดับไขมันเลือด (HDL-Cholesterol) ตรวจระดับไขมันเลือด (LDL- Cholesterol) ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid) ตรวจการทำงานของไต (BUN) ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) ตรวจการทำงานของตับ...
7,440.00 ฿ 4,350.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-46%
เปาโล สมุทรปราการ - ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด ตรวจโรคอะไรบ้าง?มักใ้ช้เพื่อตรวจดูอวัยวะเหนือระดับสะดือเพื่อหาความผิดปกติ เช่น นิ่วที่ไต, นิ่วที่ถุงน้ำดี และดูอวัยวะต่ำกว่าระดับสะดือลงไป เพื่อหาความผิดปกติ เช่น ถุงน้ำในรังไข่, ก้อนเนื้อในมดลูก เป็นต้น แพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับใคร?ผู้ชายและผู้หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป หรือผู้หญิงที่มักมีอาการปวดประจำเดือน ประจำเดือนมามากมาน้อยผิดปกติ คำแนะนำเพิ่มเติมควรงดอาหาร และเครื่องดื่มที่มีไขมันทุกชนิด ประมาณ 4-6 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้) พร้อมกลั้นปัสสาวะเอาไว้ เพื่อให้มองเห็นอวัยวะในช่องท้องชัดเจน เงื่อนไขการรับบริการ ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. เรียบร้อยแล้ว กรณีตรวจพบความผิดปกติและมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่ายไม่สามารถทอนเงินได้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ตรวจครบจำนวนตามรายการที่ระบุไว้ เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเข้ารับบริการ...
3,629.00 ฿ 1,950.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-75%
เปาโล สมุทรปราการ - ตรวจสุขภาพ Healthy Check Up (15 รายการตรวจ)
รายการตรวจ ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride) ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL) ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL) ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST) ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT) ตรวจหน้าที่การทำงานของไต (B.U.N) ตรวจหน้าที่การทำงานของไต (Creatinine) ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid) ตรวจระดับเกลือแร่ในร่างกาย (Calcium) ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination) เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ตรวจร่างกายและวินิจฉัยผลการตรวจ...
6,099.00 ฿ 1,550.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-62%
เปาโล โชคชัย 4 - ตรวจสุขภาพ Healthy Strong (20 รายการตรวจ)
รายการตรวจ ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination) วัดความดันโลหิต ชีพจร (Blood Pressure, Vital signs) ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride) ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL-Cholesterol) ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL- Cholesterol) ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ (SGPT) ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ (SGOT) ตรวจหน้าที่การทำงานของไต (BUN) ตรวจหน้าที่การทำงานของไต (Creatinine) ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid) ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ...
7,670.00 ฿ 2,900.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-49%
เปาโล โชคชัย 4 - ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมดตรวจโรคอะไรบ้าง? มักใ้ช้เพื่อตรวจดูอวัยวะเหนือระดับสะดือเพื่อหาความผิดปกติ เช่น นิ่วที่ไต, นิ่วที่ถุงน้ำดี และดูอวัยวะต่ำกว่าระดับสะดือลงไป เพื่อหาความผิดปกติ เช่น ถุงน้ำในรังไข่, ก้อนเนื้อในมดลูก เป็นต้น แพ็กเกจนี้เหมาะกับใคร?ผู้ชายและผู้หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป หรือผู้หญิงที่มักมีอาการปวดประจำเดือน ประจำเดือนมามากมาน้อยผิดปกติ คำแนะนำเพิ่มเติมควรงดอาหาร และเครื่องดื่มที่มีไขมันทุกชนิด ประมาณ 4-6 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้) พร้อมกลั้นปัสสาวะเอาไว้ เพื่อให้มองเห็นอวัยวะในช่องท้องชัดเจน เงื่อนไขการรับบริการ ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. เรียบร้อยแล้ว กรณีตรวจพบความผิดปกติและมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่ายไม่สามารถทอนเงินได้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ตรวจครบจำนวนตามรายการที่ระบุไว้ เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเข้ารับบริการ...
3,790.00 ฿ 1,950.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-14%
เปาโล พหลโยธิน - ตรวจประเมินโครงสร้างกระดูก ด้วย Orthoscanogram
ตรวจประเมินโครงสร้างกระดูก Orthoscanogram คืออะไร?เป็นการ x-ray ตั้งแต่กระดูกสันหลังช่วงคอจนถึงก้บกบ และเชิงกรานจนถึงข้อเท้า ซึ่งจะเห็นโครงสร้างกระดูกของเราแบบ 2 มิติ โดยสัดส่วนที่เหมือนจริงไม่มีการบิดเบือนของภาพ ซึ่งการ x-ray แบบนี้จะสามารถวัดมุมและความสั้นยาวได้แม่นยำมากกว่าแบบดั้งเดิม การตรวจ Orthoscanogram ช่วยให้รู้อะไรบ้าง? ช่วยให้รู้ถึงระดับความรุนแรงของกระดูกสันหลังคด ช่วยให้รู้ถึงระดับความเสื่อมของ ข้อสะโพก ข้อเข่า และข้อเท้า ว่าอยู่ในเกณฑ์รุนแรงมากแค่ไหน ช่วยให้รู้ว่าภาวะขาสั้นยาวไม่เท่ากันที่ตรวจพบ มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของอวัยวะใดในร่างกาย ช่วยให้รู้แนวทางในการวางแผนและติดตามการรักษาโรคกระดูกสันหลังคด รวมไปถึงข้อเสื่อม แพ็กเกจนี้เหมาะกับใคร? ผู้ที่สงสัยว่าจะมีภาวะหลังคด ทั้งในเด็ก วัยรุ่น วันทำงาน และผู้สูงอายุ ผู้ที่มีลักษณะไหล่เอียงไม่เท่ากัน การเดินผิดปกติ การทรงตัวไม่ดี ผู้ที่ช่วงอกและลำตัวผิดปกติ ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน เข่าและสะโพกผิดรูป ผู้ที่ปวดหลังเรื้อรัง รักษาแล้วไม่ดีขึ้น...
1,920.00 ฿ 1,650.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-22%
พญาไท ศรีราชา - ตรวจหินปูนเกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ (CAC)
CT Calcium Scoreเป็นการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 256-slice multi-detector CT scan เพื่อตรวจปริมาณแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจพร้อมหาความผิดปกติของหลอดเลือด ช่วยให้แพทย์ประเมินแนวโน้มการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันจากภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ซึ่งอันตรายถึงเสียชีวิตได้ แพ็กเกจนี้เหมาะกับใคร? ผู้มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน มีภาวะโรคอ้วน โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูง หรือมีระดับไขมันในเลือดสูง ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน เงื่อนไขการรับบริการ ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. เรียบร้อยแล้ว กรณีตรวจพบความผิดปกติและมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่ายไม่สามารถทอนเงินได้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ตรวจครบจำนวนตามรายการที่ระบุไว้ เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเข้ารับบริการ โทร 1772 หรือทาง...
4,680.00 ฿ 3,650.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-68%
พญาไท ศรีราชา - ตรวจภาวะกระดูกพรุน (3 Parts)
ภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis)เป็นภาวะที่มวลกระดูกลดลง ส่งผลให้กระดูกขาดความแข็งแรง แตกหักได้ง่าย แม้อุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย เป็นอีกหนึ่งภาวะที่ไร้สัญญาณเตือน ส่วนใหญ่จะทราบได้ก็ต่อเมื่อกระดูกหักไปแล้ว เป็นโรคที่พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะผู้หญิงในช่วง 5 ปีแรกหลังหมดประจำเดือนเพราะสูญเสียมวลกระดูกเทียบเท่ากับผู้ชายที่มีอายุมากกว่าราว 5-10 ปีเลยทีเดียว ตรวจให้รู้...ได้ด้วยวิธีไหน?การตรวจกระดูกพรุน จะทำโดยการใช้รังสีเอกซเรย์พลังงานต่ำ ตรวจดูความหนาแน่นของกระดูก ใช้เวลาไม่นาน ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และได้ผลที่ชัดเจน เหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง เงื่อนไขการรับบริการ ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. เรียบร้อยแล้ว กรณีตรวจพบความผิดปกติและมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่ายไม่สามารถทอนเงินได้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ตรวจครบจำนวนตามรายการที่ระบุไว้ เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเข้ารับบริการ โทร 1772 หรือทาง...
4,280.00 ฿ 1,350.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-66%
พญาไท นวมินทร์ - ตรวจสุขภาพ 15 รายการ (รวมวัคซีนไข้หวัดใหญ่)
รายการตรวจ ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital Sign) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) ตรวจระดับไขมันในเลือด-ไขมันชนิดดี (HDL) ตรวจระดับไขมันในเลือด-ไขมันชนิดไม่ดี (LDL) ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) ตรวจการทำงานของไต (BUN) ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (UA) เอกซเรย์ปอดและหัวใจด้วยฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม (สำหรับผู้ใหญ่) หมายเหตุ :...
5,786.00 ฿ 1,950.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-47%
พญาไท นวมินทร์ - ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำหรับชาย/หญิง
การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำคัญอย่างไร?เป็นการตรวจเช็กความสมบูรณ์ของร่างกาย ที่ไม่เพียงโฟกัสในเรื่องของสุขภาพโดยรวมเบื้องต้น แต่ยังคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถส่งต่อไปยังคู่รัก รวมถึงตรวจหาความบกพร่องทางพันธุกรรมที่สามารถส่งต่อไปยังบุตรได้ ช่วยให้รู้ทันความผิดปกติ เพื่อวางแผนการรักษา หรือหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รายการตรวจสำหรับผู้ชาย ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทาง-สูตินรีเเพทย์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC) ตรวจหาความเสี่ยงโรคเลือดธาลัสซิเมีย (Hb typing) ตรวจหมู่เลือดชนิด ABO (Blood Group ABO) ตรวจหมู่เลือดชนิด Rh (Blood Group Rh) ตรวจหาเชื้อกามโรค (Syphilis Test) ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสเอดส์ (Anti HIV) ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs) รายการตรวจสำหรับผู้หญิง ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทาง-สูตินรีเเพทย์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC)...
4,300.00 ฿ 2,550.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-47%
พญาไท 3 - ส่องกล้องหลังโพรงจมูก คัดกรองไซนัส เนื้องอก มะเร็ง
ส่องกล้องหลังโพรงจมูก ตรวจคัดกรองความผิดปกติใดได้บ้างการส่องกล้องช่วยให้เห็นถึงบริเวณต่างๆ ภายในโพรงจมูก เช่น ดูพื้นของโพรงจมูก ผนังจมูก เยื่อบุจมูก รูเปิดของไซนัส โดยภาพที่เห็นจากส่องกล้องจะสามารถบอกได้ว่าผู้ตรวจมีรอยโรคไซนัสอักเสบ เนื้องอกในโพรงจมูก หรือมะเร็งหลังโพรงจมูก หรือไม่ แพ็กเกจนี้เหมาะกับใคร? ผู้ที่มีอาการคัดจมูกไม่หาย ทานยาแก้แพ้แล้วไม่ดีขึ้น ผู้ที่เป็นหวัดเรื้อรัง เกิน 1 สัปดาห์ ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ ผู้ที่มีเลือดกำเดาไหลบ่อย ผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ หายใจลำบาก หายใจไม่ค่อยออก ผู้ที่ชอมีอาการหูอื้อ ผู้ที่มีก้อนที่คอ ผู้ที่มีเสมหะลงคอปนเลือด ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง รายการตรวจ หัตถการส่องกล้องโพรงจมูก ตรวจคัดกรองโควิด-19 (Rapid Test) เงื่อนไขการรับบริการ ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ ค่าตัดชิ้นเนื้อ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้...
2,750.00 ฿ 1,450.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-43%
พญาไท 3 - ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร สำหรับชาย/หญิง
รายการตรวจสำหรับผู้ชาย พบแพทย์เฉพาะทางสูติ - นรีเวช (Gynaecologist Physician Examination) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจดูกรุ๊ปเลือดระบบ ABO (Blood Group ABO Group) ตรวจดูกรุ๊ปเลือดระบบ RH (Blood Group RH Group) ตรวจหาโรคเลือดทางพันธุกรรม (Hb Typing - P2) ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Anti HIV Screening) ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสซิฟิลิส VDRL (RPR) ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBSAg) ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs (HBSAb) ตรวจปัสสาวะ...
5,115.00 ฿ 2,900.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-59%
พญาไท 3 - ตรวจสุขภาพ Junior Addict
รายการตรวจสุขภาพ Junior Shopee ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination) เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ตรวจปริมาณไขมันในเลือด คอเลสเตอรอล (Total Cholesterol) ตรวจปริมาณไขมันในเลือด ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-C) ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด LDL(Direct) ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase) ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (SGPT) ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (SGOT) ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) ตรวจการทำงานของไต (BUN)...
5,940.00 ฿ 2,450.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-60%
พญาไท 2 - ตรวจสุขภาพ Bright check up
รายการตรวจสุขภาพ Bright check up ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination) ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital Signs) เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c) ตรวจการทำงานของไต (BUN) ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid) ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) ตรวจระดับไขมันชนิดดีในเลือด (HDL-Cholesterol) ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด...
10,900.00 ฿ 4,350.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-57%
พญาไท 2 - ตรวจภาวะไขมันเกาะตับ FIBROSCAN
การตรวจหาภาวะไขมันพอกตับ หรือ Fibro Scanเป็นเทคโนโลยี ในการตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ โดยไม่เกิดความเจ็บปวดใดๆ กับร่างกาย การตรวจ fibroscan เหมาะสำหรับใคร? คนที่มักรู้สึกอ่อนเพลีย อาหารไม่ย่อย คนที่มีประวัติการดื่มสุราเรื้อรัง ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ คนที่มีประวัติว่าคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งตับ คนที่มีอาการตาเหลืองและตัวซีดเหลืองผิดปกติ คนที่มีประวัติเป็นไวรัสตับอักเสบบี หรือซี คนที่มีประวัติเป็นตับอักเสบ มีไขมันเกาะตับ การเตรียมตัวสำหรับผู้เข้ารับการตรวจก่อนเข้ารับการตรวจ ต้องงดน้ำและงดอาหาร เพื่อภาพสแกนเห็นอวัยวะชัดเจน โดยใช้เวลาตรวจประมาณ 10 นาที ทราบผลทันที เงื่อนไขการรับบริการ ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ ค่าบริการ รพ. และค่าบริการพยาบาล กรณีตรวจพบความผิดปกติและมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่ายไม่สามารถทอนเงินได้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ตรวจครบจำนวนตามรายการที่ระบุไว้ เพื่อความสะดวก...
4,530.00 ฿ 1,930.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-48%
พญาไท 2 - ตรวจสุขภาพ Expert Stroke คัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง
ลำดับ รายการตรวจ ชาย หญิง 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination 2. ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs 3. เอกซเรย์ปอด Chest X-ray 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG) 5. ตรวจความเสี่ยงโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ Doppler of Both Carotid 6. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen 7. ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย ABI 8. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม Digital...
29,000.00 ฿ 15,050.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-52%
พญาไท 2 - ตรวจสุขภาพ Hybrid check up
ลำดับ รายการตรวจ ชาย หญิง 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 2. ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 3. เอกซเรย์ปอด 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 5. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด 6. ตรวจการทำงานของหัวใจ (เลือกตรวจ 1 ใน 3 รายการนี้)- ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (EST)- ตรวจดูแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT 256 slide (CAC)- ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echo) 7. ตรวจความเสี่ยงโรคหลอดเลือด (เลือกตรวจ 1 ใน 2...
40,400.00 ฿ 19,300.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-63%
พญาไท 2 - ตรวจสุขภาพ Smart+check up
รายการตรวจ Smart+ ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination) ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital Signs) เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG) ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C) ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid) ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) ตรวจระดับไขมันชนิดดีในเลือด (HDL-Cholesterol) ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด...
16,800.00 ฿ 6,300.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-56%
พญาไท 2 - ตรวจสุขภาพ Smile Check Up
รายการตรวจ Smile Check Up ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs เอกซเรย์ปอด Chest X-ray ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจการทำงานของไต Creatinine ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดดี HDL-Cholesterol ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดไม่ดี LDL-Cholesterol ตรวจการทำงานของตับ SGPT ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด...
6,250.00 ฿ 2,750.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-62%
พญาไท 1 - ตรวจสุขภาพตับ Basic / Advance
รายการตรวจแพ็กเกจ Basic ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination) ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride) ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) ตรวจระดับไขมันชนิดดีในเลิอด (HDL-Cholesterol) ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol) ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) รายการตรวจแพ็กเกจ Advance ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination) ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)...
4,600.00 ฿ 1,930.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-59%
พญาไท 1 - ตรวจสุขภาพ มั่นใจทุกช่วงวัย
รายการตรวจ มั่นใจทุกช่วงวัย ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination) วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่วงน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital Signs) เอกซเรย์ปอด (Chest X Ray) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC) ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจการทำงานของไต (BUN) ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) ตรวจระดับไขมันชนิดดีในเลือด (HDL-Cholesterol) ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol)...
8,355.00 ฿ 3,400.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-43%
พญาไท 1 - ตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน Return to work (Basic)
ทำไมควรตรวจสุขภาพหลังหายจาก covid-19เพราะหลังหายจากการติดเชื้อโควิด อาจยังมีอาการหรือความผิดปกติต่างๆ ที่เรียกว่า Long Covid หรือ Post Covid Syndrome หลงเหลืออยู่ เช่น หายใจไม่เต็มอิ่ม ซึ่งการตรวจเช็กสุขภาพปอด ตรวจดูการอักเสบ การทำงานของตับ ไต และเม็ดเลือด ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยตรวจสอบความเสียหายของร่างกายจากการติดเชื้อ เพื่อประเมินแนวโน้มของปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวได้ รายการตรวจ Return to work (Basic) ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวอนามัย (Physical Examination) เอกซเรย์ปอด Chest (AP or PA Upright) ตรวจการอักเสบและความรุนแรงของเชื้อ Covid-19 ในร่างกาย C-Reactive Protein (hsCRP)...
3,750.00 ฿ 2,150.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel