-56%
ตรวจสุขภาพ Be Healthy (18 รายการ) *ซื้อแพ็กคู่ราคาพิเศษ
รายการตรวจ1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination)2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่วงน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital Signs)3. เอกซเรย์ปอด (Chest X Ray)4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)5. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC)6. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)8. ตรวจการทำงานของไต (BUN)9. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)11. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)12. ตรวจการทำงานของตับ (Alk Phosphatase)13. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)14....
5,465.00 ฿ 2,490.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-71%
ALL YOU CAN CHECK PLUS ตรวจฮอร์โมน ปรับสมดุลร่างกาย ตลอด 1 ปี สุขภาพดีแบบองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ
📌เงื่อนไขการเข้ารับบริการ ALL YOU CAN CHECK PLUS1. กรณีซื้อโปรแกรมดังกล่าวผ่านช่องทาง Health Addict ผู้รับบริการจะไม่ได้รับใบเสร็จชำระเงิน จากทาง รพ.เปาโล พหลโยธิน เนื่องจากเป็นการชำระเงินผ่านช่องทาง Health Addict โดยตรง 2. ระยะเวลาและการเข้าใช้บริการ 2.1 กลุ่ม Basic Check-up ใช้บริการครั้งแรก ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 2.2 กลุ่ม Basic Check-up รายการตรวจที่ 2-21 สามารถตรวจได้ไม่จำกัดครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ 2.3 หมวดรายการตรวจในกลุ่ม Advance Check-up...
78,950.00 ฿ 23,765.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-73%
ALL YOU CAN CHECK ตรวจเพื่อปรับ พร้อมติดตามผล ตลอด 1 ปี เพื่อเป้าหมายการมีสุขภาพที่ดีขึ้น
📌เงื่อนไขการเข้ารับบริการ ALL YOU CAN CHECK1. กรณีซื้อโปรแกรมดังกล่าวผ่านช่องทาง Health Addict ผู้รับบริการจะไม่ได้รับใบเสร็จชำระเงิน จากทาง รพ.เปาโล พหลโยธิน เนื่องจากเป็นการชำระเงินผ่านช่องทาง Health Addict โดยตรง 2. ระยะเวลาและการเข้าใช้บริการ 2.1 กลุ่ม Basic Check-up ใช้บริการครั้งแรก ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 2.2 กลุ่ม Basic Check-up รายการตรวจที่ 2-21 สามารถตรวจได้ไม่จำกัดครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ 2.3 หมวดรายการตรวจในกลุ่ม Advance Check-up จะสามารถเข้ารับบริการได้...
68,010.00 ฿ 18,195.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-62%
ALL YOU CAN CHECK PLUS ตรวจเฉพาะทาง วัดระดับฮอร์โมน ตลอด 1 ปี รับเพิ่มโปรแกรมตรวจสุขภาพ มูลค่า 3,500.-
เงื่อนไขการรับบริการ1. จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 – 31 มีนาคม 25672. โปรแกรมดังกล่าว ต้องเข้าใช้บริการครั้งแรก ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และโปรแกรมมีอายุการใช้งาน 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการตรวจครั้งแรก3. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการ ในการตรวจสุขภาพครั้งแรกเท่านั้น กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไปชำระค่าแพทย์ตามจริง4. ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม5. กรณีการตรวจซ้ำแบบไม่จำกัด 5.1 แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ร่วมกันกับผู้เข้ารับบริการ 5.2 ผู้เข้ารับการตรวจ ต้องชำระค่าบริการและค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง (เนื่องจากราคาโปรแกรม...
37,795.00 ฿ 14,453.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-60%
ALL YOU CAN CHECK ตรวจเพื่อปรับ พร้อมติดตามผล ตลอด 1 ปี จุดเริ่มต้นเป้าหมายสุขภาพกายที่ดีขึ้น
เงื่อนไขการรับบริการ1. จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 – 31 มีนาคม 25672. โปรแกรมดังกล่าว ต้องเข้าใช้บริการครั้งแรก ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และโปรแกรมมีอายุการใช้งาน 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการตรวจครั้งแรก3. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการ ในการตรวจสุขภาพครั้งแรกเท่านั้น กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไปชำระค่าแพทย์ตามจริง4. ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม5. กรณีการตรวจซ้ำแบบไม่จำกัด 5.1 แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ร่วมกันกับผู้เข้ารับบริการ 5.2 ผู้เข้ารับการตรวจ ต้องชำระค่าบริการและค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง (เนื่องจากราคาโปรแกรม...
24,100.00 ฿ 9,603.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
You have successfully subscribed!
This email has been registered