-59%
All You Can Shine
เงื่อนไขการรับบริการ 1. จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567 2. ระยะเวลาในการใช้บริการ 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการครั้งแรก 2.1 โปรแกรม All You Can Shine ใช้บริการครั้งแรก ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2567 โดยผู้รับบริการจะสามารถใช้สิทธิ์ตรวจซ้ำได้ถึงแค่ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เท่านั้น 2.2 กรณีใช้บริการครั้งแรก หลังวันที่ 31 ตุลาคม 2567...
140,588.00 ฿ 57,230.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-58%
All You Can Be
เงื่อนไขการรับบริการ 1. จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567 2. ระยะเวลาในการใช้บริการ 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการครั้งแรก 2.1 โปรแกรม All You Can Be ใช้บริการครั้งแรก ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2567 โดยผู้รับบริการจะสามารถใช้สิทธิ์ตรวจซ้ำได้ถึงแค่ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เท่านั้น 2.2 กรณีใช้บริการครั้งแรก หลังวันที่ 31 ตุลาคม 2567...
289,303.00 ฿ 121,735.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-27%
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก่อนสัมผัสเชื้อ 1 เข็ม (สำหรับผู้ใหญ่)
เหตุผล...ที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสเชื้อ โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคที่เกิดจากการรับเชื้อไวรัสผ่านการกัดหรือข่วนของสัตว์ที่มีการติดเชื้อ เช่น สุนัข แมว กระต่าย แรคคูน สกั๊งค์ ค้างคาว ซึ่งไวรัสดังกล่าว มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและอาจทำให้เกิดการอักเสบในสมองหรือรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า? 1. ผู้ที่มีโอกาสสัมผัสหรือสัมผัสสัตว์ที่มีโอกาสติดเชื้อ เช่น สัตว์แพทย์ เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยง 2. ผู้ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับพิษสุนัขบ้า 3. ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ 4. ผู้ที่ถูกสัตว์พาหะกัด ข่วน หรือถูกทำให้มีแผล   เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 1. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว 2. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วัคซีน อาคาร 1 ชั้น 3 โทร...
1,586.00 ฿ 1,165.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-47%
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ทำไมเราต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือมีบุตร? สุขภาพดีเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข เพราะการตรวจหาโรครวมถึงการป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนสามารถบรรเทาความร้ายแรงของอาการเจ็บป่วยในอนาคตได้   รายการตรวจผู้ชาย 1. ค่าแพทย์ตรวจสูติ-นรีเวช Physical Examination by Gynecologist Consult 2. วัดความดันโลหิต ชีพาร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital signs 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | Complete Blood Count (CBC) 4. Group เลือดระบบ | ABO Blood Group ABO+RH 5. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | HbsAg 6. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี...
5,280.00 ฿ 2,815.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-32%
ตรวจมะเร็งปากมดลูก และอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ Ultrasound Pelvis + Thin Prep
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thinprep เป็นการตรวจภายในควบคู่กับการเก็บตัวอย่างเซลล์บริเวณปากมดลูก และส่งตรวจผลในห้องปฏิบัติการ เพื่อหาเซลล์ผิดปกติ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำ การตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด (TVS) เป็นการตรวจดูความผิดปกติของมดลูกและรังไข่ โดยแพทย์จะทำการสอดอุปกรณ์อัลตราซาวด์เข้าไปทางช่องคลอด ซึ่งจะสามารถตรวจได้แม่นยำมากกว่าการอัลตราซาวด์หน้าท้อง เหมาะกับสตรีที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ควรเข้ารับการตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   รายการตรวจ 1. อัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ 2. ตรวจอัลตราซาวด์ผ่านทางช่องคลอด 3. ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) 4. ตรวจภายใน (PV) 5. ตรวจหาเชื้อเอชพีวี (COBAS HPV) 6. ตรวจโดยแพทย์ตรวจสูติ - นรีเวช...
3,550.00 ฿ 2,410.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-52%
ตรวจสุขภาพสำหรับวัยทำงาน Smart & Healthy
ทำไมเราต้องตรวจสุขภาพ? ปัญหาเรื่องสุขภาพอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจะเป็นการช่วยหาสาเหตุของโรคหรือความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรก ขณะเดียวกันก็ทำให้รู้ถึงสภาพร่างกายว่าเป็นปกติดีหรือไม่ ซึ่งการตรวจสุขภาพแต่ละบุคคลมีปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่แตกต่างกัน เมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพทุกครั้ง แพทย์จะมีการตรวจร่างกายทั่วไปก่อนเสมอ เช่น ดูน้ำหนัก ความสูง ประเมินภาวะอ้วนและผอม ตรวจดูระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ตลอดจนซักถามข้อมูลของผู้รับการตรวจ ไม่ว่าจะเป็นอายุ ประวัติของคนในครอบครัว และพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อคัดกรองความผิดปกติและประเมินความเสี่ยงของโรคเบื้องต้นได้   รายการตรวจ 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน Consultation Anti-Aging Medicine 2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Vital Sign & Body Composition Analyzer 3. ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ Chest X...
17,220.00 ฿ 8,245.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-62%
ตรวจสุขภาพ Easy Check up
ทำไมเราต้องตรวจสุขภาพ? ทราบหรือไม่? การตรวจสุขภาพสามารถตรวจตอนไหน เวลาไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมาตอนเช้าเสมอไป ตอนบ่ายก็ตรวจได้ เพราะเรามีบริการตรวจสุขภาพ “Easy Check up” ที่ออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง หรือมา รพ.เพื่อตรวจสุขภาพในตอนเช้าเท่านั้น   รายการตรวจ (Program 1) 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) 2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง (Vital Sign) 3. ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest X – ray) 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram) 5....
5,607.00 ฿ 2,125.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-56%
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด สูตร Healthy Plus+ 1 ครั้ง
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด ดียังไง? Vitamin Drip หมายถึง การให้วิตามินหรือสารน้ำผ่านทางหลอดเลือดดำเข้าสู่ร่างกายซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ต้องการความรวดเร็ว ปลอดภัย เห็นผลไว และใช้เวลาในกระบวนการทำไม่นาน   เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น 2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว 3. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ 4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชั้น 3 อาคาร A โทร. 038-317-333 ต่อ 4127, 4134 5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้...
7,707.00 ฿ 3,395.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-55%
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด สูตรเติมความสดชื่น ลดอาการเหนื่อยล้า Power Recharge
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด ดียังไง? Vitamin Drip หมายถึง การให้วิตามินหรือสารน้ำผ่านทางหลอดเลือดดำเข้าสู่ร่างกายซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ต้องการความรวดเร็ว ปลอดภัย เห็นผลไว และใช้เวลาในกระบวนการทำไม่นาน   เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 1. ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว 3. นัดหมาย และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเวชศาสตร์ป้องกันภณา โทร. 02-944-7111 ต่อ 4444, 4445 4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5. สามารถเข้าใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
5,413.00 ฿ 2,425.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-52%
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด สูตรเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับ Sleep Well
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด ดียังไง? Vitamin Drip หมายถึง การให้วิตามินหรือสารน้ำผ่านทางหลอดเลือดดำเข้าสู่ร่างกายซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ต้องการความรวดเร็ว ปลอดภัย เห็นผลไว และใช้เวลาในกระบวนการทำไม่นาน   เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 1. ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว 3. นัดหมาย และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเวชศาสตร์ป้องกันภณา โทร. 02-944-7111 ต่อ 4444, 4445 4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5. สามารถเข้าใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
5,094.00 ฿ 2,425.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-68%
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด สูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย Immune Booster
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด ดียังไง? Vitamin Drip หมายถึง การให้วิตามินหรือสารน้ำผ่านทางหลอดเลือดดำเข้าสู่ร่างกายซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ต้องการความรวดเร็ว ปลอดภัย เห็นผลไว และใช้เวลาในกระบวนการทำไม่นาน   เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 1. ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว 3. นัดหมาย และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเวชศาสตร์ป้องกันภณา โทร. 02-944-7111 ต่อ 4444, 4445 4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5. สามารถเข้าใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
7,491.00 ฿ 2,425.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-62%
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด สูตรฟื้นฟูการทำงานของตับ Liver Detox Booster
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด ดียังไง? Vitamin Drip หมายถึง การให้วิตามินหรือสารน้ำผ่านทางหลอดเลือดดำเข้าสู่ร่างกายซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ต้องการความรวดเร็ว ปลอดภัย เห็นผลไว และใช้เวลาในกระบวนการทำไม่นาน   เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 1. ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว 3. นัดหมาย และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเวชศาสตร์ป้องกันภณา โทร. 02-944-7111 ต่อ 4444, 4445 4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5. สามารถเข้าใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
6,308.00 ฿ 2,425.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-65%
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด สูตรฟื้นฟูผิวกระจ่างใส Aura Skin & Beauty Booster
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด ดียังไง? Vitamin Drip หมายถึง การให้วิตามินหรือสารน้ำผ่านทางหลอดเลือดดำเข้าสู่ร่างกายซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ต้องการความรวดเร็ว ปลอดภัย เห็นผลไว และใช้เวลาในกระบวนการทำไม่นาน   เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 1. ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว 3. นัดหมาย และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเวชศาสตร์ป้องกันภณา โทร. 02-944-7111 ต่อ 4444, 4445 4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5. สามารถเข้าใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
6,899.00 ฿ 2,425.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-52%
ตรวจสุขภาพ Advance Check up (อายุ 30-39 ปี)
การตรวจสุขภาพดียังไง? ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกเพศทุกวัยควรให้ความสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นการค้นหาความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดโรคแล้ว หากเราตรวจพบโรคใดโรคยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษา ทั้งยังช่วยลดระดับความรุนแรงของโรคอีกด้วย   รายการตรวจสำหรับผู้ชาย 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ 2. เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจด้วยฟิล์มใหญ่ 3. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (U/S Whole Abdomen) 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC) 6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) 7. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) 8. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด 9. ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด 10. ตรวจระดับไขมันในเลือด-ไขมันชนิดดี (HDL) 11. ตรวจระดับไขมันในเลือด-ไขมันชนิดไม่ดี (LDL) 12. ตรวจการทำงานของไต...
14,040.00 ฿ 6,790.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-66%
ตรวจสุขภาพ Basic Check up (อายุน้อยกว่า 30 ปี)
การตรวจสุขภาพดียังไง? ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกเพศทุกวัยควรให้ความสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นการค้นหาความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดโรคแล้ว หากเราตรวจพบโรคใดโรคยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษา ทั้งยังช่วยลดระดับความรุนแรงของโรคอีกด้วย   รายการตรวจ 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ 2. เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจด้วยฟิล์มใหญ่ 3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC) 5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) 6. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด 7. ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด 8. ตรวจระดับไขมันในเลือด-ไขมันชนิดดี (HDL) 9. ตรวจระดับไขมันในเลือด-ไขมันชนิดไม่ดี (LDL) 10. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) 11. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (UA) 12. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) 13....
9,750.00 ฿ 3,295.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-36%
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด สูตร Immune Booster 1 ครั้ง
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด ดียังไง? ดริปวิตามิน หรือ IV Therapy ย่อมาจาก Intravenous Therapy หรืออีกชื่อที่เรียกกันสั้นๆ ว่า Vitamin Drip และ วิตามินบำบัด หมายถึง การให้วิตามินหรือสารน้ำผ่านทางหลอดเลือดดำเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม เพราะเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ต้องการความรวดเร็ว ปลอดภัย เห็นผลไว และใช้เวลาในกระบวนการทำไม่นาน การดริปวิตามินจึงได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน สูตร Immune Booster ก็คือ วิตามินซีปริมาณความเข้มข้นสูง และกรดอะมิโนหลากหลายชนิด โดยวิตามินเข้มข้นเพื่อฟื้นฟูร่างกาย ขจัดความอ่อนเพลีย เสริมประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีความพร้อมในการป้องกันและต่อต้านเชื้อโรคและมลภาวะ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเครียด พักผ่อนน้อย และอ่อนเพลีย   เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น 2....
5,900.00 ฿ 3,785.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-44%
ตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคู่รัก ที่ต้องการ วางแผนครอบครัว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ช่วยประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและอันตรายต่างๆ ช่วยทำให้การตั้งครรภ์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   รายการตรวจสำหรับผู้ชาย 1. ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์ (Physical Examination by OB-GYN) 2. ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก และส่วนสูง (Vital Sign) 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC) 4. ตรวจหาความเสี่ยงโรคเลือดธาลัสซิเมีย (Hb typing) 5. ตรวจหมู่เลือดชนิด ABO (Blood Group ABO) 6. ตรวจหมู่เลือดชนิด Rh (Blood Group Rh)...
6,065.00 ฿ 3,400.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-25%
ตรวจภาวะไขมันเกาะตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan
การตรวจ Fibroscan เหมาะกับใครบ้าง? 1. ผู้ที่มีค่าการทำงานของตับผิดปกติ หรือตับอักเสบเรื้อรัง 2. ผู้ที่ดื่มสุราติดต่อกันเป็นเวลานาน 3. มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และซี 4. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 5. ผู้ป่วยโรคอ้วน 6. ผู้มีภาวะตับคั่งไขมัน 7. ผู้มีไขมันในเลือดสูง 8. รับประทานยา หรือสมุนไพร ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 9. ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งตับ 10. เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบเผาผลาญเมตาบอลิซึม การตรวจ Fibroscan จะได้อะไรบ้าง? ค่าตับแข็ง : ทำให้สามารถตรวจพบค่าตับแข็งหรือตับใกล้แข็งในผู้ที่ไม่มีอาการได้ และนั่นย่อมดีกว่ารอจนมีอาการ อย่างตาเหลือง ตัวเหลือง ขาบวม หรืออาเจียนเป็นเลือด เพราะจะได้รีบดำเนินการหาสาเหตุที่แน่ชัดว่าเป็นจากไขมันเกาะตับ...
3,510.00 ฿ 2,615.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-64%
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด สูตร Skin Shine & Bright
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด ดียังไง? การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ ช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินได้เกือบทั้งหมด 100% เห็นผลไวกว่าการทาน ไม่ตกค้าง และไม่เกิดผลข้างเคียงต่อระบบร่างกาย สูตร Skin Shine & Bright 1. เพิ่มความเปล่งปลั่ง ผิวสุขภาพดี 2. ลดเม็ดสีคล้ำเสีย ผิวกระจ่างใสออร่า 3. ชะลอการเกิดริ้วรอย เหี่ยวย่น 4. ล้างสารพิษตับและบำรุงสมอง 5. เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ คำแนะนำเกี่ยวกับแพ็กเกจ สำหรับการ Drip Vitamin ควร Drip ทุกๆ 1-2 สัปดาห์ โดยในช่วงสัปดาห์แรก อาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียที่เป็นสะสม จะค่อยๆ ดีขึ้น เมื่อ...
9,508.00 ฿ 3,395.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-69%
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด สูตร Calming & Relaxing
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด ดียังไง? การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ ช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินได้เกือบทั้งหมด 100% เห็นผลไวกว่าการทาน ไม่ตกค้าง และไม่เกิดผลข้างเคียงต่อระบบร่างกาย สูตร Calming & Relaxing 1. ช่วยดีท็อกซ์ 2. ฟื้นฟูความกระจ่างใสของผิวพรรณ 3. ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย 4. บำรุงสารสื่อประสาท คลายเครียด คำแนะนำเกี่ยวกับแพ็กเกจ สำหรับการ Drip Vitamin ควร Drip ทุกๆ 1-2 สัปดาห์ โดยในช่วงสัปดาห์แรก อาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียที่เป็นสะสม จะค่อยๆ ดีขึ้น เมื่อ Drip ต่อเนื่อง 4-6 ครั้ง  ...
10,822.00 ฿ 3,395.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-11%
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด สูตร Brain Booster Cerebrolysin (1 ครั้ง)
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด ดียังไง? การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ ช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินได้เกือบทั้งหมด 100% เห็นผลไวกว่าการทาน ไม่ตกค้าง และไม่เกิดผลข้างเคียงต่อระบบร่างกาย สูตร Brain Booster Cerebrolysin 1. เพิ่มประสิทธิภาพสมองและความจำ 2. ตัวช่วยในการดูแลสมองและสารสื่อประสาท 3. เสริมเยื่อหุ้มปลายประสาทให้นำกระแสประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ช่วยเรื่องวงจรการนอนหลับ ช่วยให้หลับได้ดี คำแนะนำเกี่ยวกับแพ็กเกจ สำหรับการ Drip Vitamin ควร Drip ทุกๆ 1-2 สัปดาห์ โดยในช่วงสัปดาห์แรก อาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียที่เป็นสะสม จะค่อยๆ ดีขึ้น เมื่อ Drip ต่อเนื่อง 4-6 ครั้ง  ...
5,970.00 ฿ 5,335.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-66%
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด สูตร Immune Booster (Fresh)
ดริปวิตามินทางหลอดเลือด ดียังไง? การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ ช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินได้เกือบทั้งหมด 100% เห็นผลไวกว่าการทาน ไม่ตกค้าง และไม่เกิดผลข้างเคียงต่อระบบร่างกาย สูตร Immune Booster 1. เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย 2. เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ 3. ทำให้ร่างกายสดชื่น ไม่อ่อนเพลียง่าย 4. ลดความตึงเครียด 5. ชะลอวัย ผิวพรรณสดใส แลดูอ่อนเยาว์ คำแนะนำเกี่ยวกับแพ็กเกจ สำหรับการ Drip Vitamin ควร Drip ทุกๆ 1-2 สัปดาห์ โดยในช่วงสัปดาห์แรก อาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียที่เป็นสะสม จะค่อยๆ ดีขึ้น เมื่อ Drip ต่อเนื่อง...
8,486.00 ฿ 2,910.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-39%
ตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ STD Testing
STD Testing คืออะไร? เป็นการตรวจกาเชื้อหรือสัญญาณโรคติดต่อทางเพศสัมพัยธ์ เพราะบางโรคใช้เวลานานกว่าจะแสดงอาการ ทำให้เชื้อลุกลามจนรักษาได้ยาาก การตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนมีบุตรหรือแต่งงาน ผู้ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ หรือผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยาง   รายการตรวจ 1. ตรวจเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อซิฟิลิส 2. ตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อเอชไอวี 3. ตรวจหาภูมิคุ่มกันชนิด IgG ต่อเชื้อไวรัสตับอัดเสบ เอ 4. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี 5. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี 6. ตรวจดูการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี 7. ตรวจหาแอนติบอดี้ต่อไวรัสตับอักเสบ ซี   เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 1. ราคาแพ็กเกจรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว 2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย...
6,390.00 ฿ 3,880.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-25%
โปรแกรมตรวจฮอร์โมน ประเมินภาวะการนอนหลับ
นอนไม่หลับแบบไหน...ควรตรวจการนอน ปัญหาการนอนไม่หลับ สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่ 1. การหลับยาก หมายถึง การที่กว่าจะหลับได้นั้นจำเป็นต้องใช้เวลาและความพยายามนานกว่าปกติ โดยอาจเป็นชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนับแต่หัวถึงหมอน 2. การตื่นบ่อยกลางดึก หมายถึง การนอนหลับได้ปกติ ไม่ได้หลับยาก แต่หลับได้ไม่สนิท จะหลับๆ ตื่นๆ อยู่บ่อยๆ ตลอดคืน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้ จะเข้าข่ายการนอนไม่หลับ หลับไม่สนิท และหลับพักผ่อนได้ไม่เพียงพอ จนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ในที่สุด   รายการตรวจ 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination) 2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital...
7,990.00 ฿ 6,015.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel