-63%
อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง
อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนเป็นการตรวจดูอวัยวะช่องท้องส่วนบนเหนือระดับสะดือขึ้นไป ได้แก่ ตับ, ม้าม, ถุงน้ำดี, ท่อน้ำดีส่วนต้น, ไต และหลอดเลือดแดงใหญ่, ตับอ่อน (บางรายเห็นได้บางส่วน) ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น มีก้อนผิดปกติ, นิ่วที่ถุงน้ำดี เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดท้องเรื้อรัง ปวดท้องร้าวมาหลัง หรือผู้ที่ไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพ ชอบทานฟาสฟู้ด อาหารไขมันสูง อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง- สำหรับผู้ชาย จะเป็นการตรวจดูการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ และต่อมลูกหมาก เพื่อค้นหาภาวะผิดปกติ เช่น นิ่วในท่อไต, ต่อมลูกหมากโต เป็นต้น- สำหรับผู้หญิง จะตรวจดูการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ มดลูก รังไข่ เพื่อค้นหาภาวะผิดปกติ เช่น เนื้องอกมดลูก, ถุงน้ำรังไข่ เป็นต้น เงื่อนไขการรับบริการ1. ราคาดังกล่าว...
8,380.00 ฿ 3,100.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-60%
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
รายการตรวจสำหรับผู้ชาย1. ตรวจสุขภาพโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (Vital Signs)3. เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)5. ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)6. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti-Hbs)7. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)8. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)9. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อนและท่อน้ำดี (CA19-9)10. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (CEA)11. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)12. ตรวจอุจจาระ เพื่อค้นหาภาวะเลือดแฝง (Stool occult blood)13 . ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)14. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound...
16,730.00 ฿ 6,690.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-55%
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
รายการตรวจสำหรับผู้ชาย1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (Vital Signs)3. ตรวจหมู่เลือด Blood Group (ABO)4. ตรวจชนิดของหมู่เลือด (Rh Type)5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)6. ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย (Hemoglobin Typing)7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)8. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)9. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)10. ตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือซิฟิลิส (VDRL)11. ตรวจปัสสาวะ (UA)รายการตรวจสำหรับผู้หญิง1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง...
6,440.00 ฿ 2,900.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-95%
ตรวจสุขภาพพร้อมใช้ชีวิต (18 รายการ) *ซื้อแพ็กคู่ราคาพิเศษ
รายการตรวจ1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination)2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่วงน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital Signs)3. เอกซเรย์ปอด (Chest X Ray)4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)5. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC)6. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)8. ตรวจการทำงานของไต (BUN)9. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)11. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)12. ตรวจการทำงานของตับ (Alk Phosphatase)13. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)14....
68,010.00 ฿ 3,200.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-54%
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป)
การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ เพราะหากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ได้ รายการตรวจ1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น4. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น 5. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ application Health up หรือ Phyathai Call Center 17726. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 25687. กรุณาแสดง ใบยืนยันคำสั่งซื้อ หรือแจ้งเลขออเดอร์...
1,665.00 ฿ 770.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-71%
ALL YOU CAN CHECK PLUS ตรวจฮอร์โมน ปรับสมดุลร่างกาย ตลอด 1 ปี สุขภาพดีแบบองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ
📌เงื่อนไขการเข้ารับบริการ ALL YOU CAN CHECK PLUS1. จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 2. ระยะเวลาและการเข้าใช้บริการ - กลุ่ม Basic Check-up ใช้บริการครั้งแรก ภายในวันที่ 31 พ.ค. 67 และใช้บริการโปรแกรมได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการครั้งแรก - กลุ่ม Basic Check-up รายการตรวจที่ 2-21 สามารถตรวจได้ไม่จำกัดครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์- กลุ่ม Advance...
78,950.00 ฿ 23,765.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-73%
ALL YOU CAN CHECK ตรวจเพื่อปรับ พร้อมติดตามผล ตลอด 1 ปี เพื่อเป้าหมายการมีสุขภาพที่ดีขึ้น
📌เงื่อนไขการเข้ารับบริการ ALL YOU CAN CHECK1. จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 2. ระยะเวลาและการเข้าใช้บริการ - กลุ่ม Basic Check-up ใช้บริการครั้งแรก ภายในวันที่ 31 พ.ค. 67 และใช้บริการโปรแกรมได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการครั้งแรก - กลุ่ม Basic Check-up รายการตรวจที่ 2-21 สามารถตรวจได้ไม่จำกัดครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์- กลุ่ม Advance Check-up...
68,010.00 ฿ 18,195.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-39%
Cancer Screening Program for Female
Package Includes 1. Physical Examination by a doctor 2. Measurement of blood pressure, pulse, height and weight (Vital Signs) 3. Tumor marker test for ovarian cancer (CA-125) 4. ThinPrep Pap Test for diagnosis of cervical cancer 5. Physical Examination by...
11,970.00 ฿ 7,275.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-25%
Cancer Screening Program for Male
Package Includes1. Physical Examination by a doctor2. Measurement of blood pressure, pulse, height and weight (Vital Signs)3. Tumor marker test for liver cancer (AFP - Alpha fetoprotein)4. Tumor marker test for colorectal cancer (CEA - Carcinoembryonic antigen)5. Tumor marker test...
3,895.00 ฿ 2,910.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-64%
Healthy Expat Check-up Program
Package Includes1. Physical Examination by a doctor2. Measurement of blood pressure, pulse, height and weight (Vital Signs)3. Chest X-ray4. Electrocardiography (EKG)5. Ultrasound Whole Abdomen6. Blood Glucose Test (Fasting Blood Sugar)7. Blood Glucose Test (HbA1C)8. Kidney Function Test (Creatinine)9. Lipid Profile...
17,515.00 ฿ 6,305.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-55%
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง ส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนเป็นการตรวจดูอวัยวะช่องท้องส่วนบนเหนือระดับสะดือขึ้นไป ได้แก่ ตับ, ม้าม, ถุงน้ำดี, ท่อน้ำดีส่วนต้น, ไต และหลอดเลือดแดงใหญ่, ตับอ่อน (บางรายเห็นได้บางส่วน) ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น มีก้อนผิดปกติ, นิ่วที่ถุงน้ำดี เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดท้องเรื้อรัง ปวดท้องร้าวมาหลัง หรือผู้ที่ไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพ ชอบทานฟาสฟู้ด อาหารไขมันสูงอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง- สำหรับผู้ชาย จะเป็นการตรวจดูการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ และต่อมลูกหมาก เพื่อค้นหาภาวะผิดปกติ เช่น นิ่วในท่อไต, ต่อมลูกหมากโต เป็นต้น- สำหรับผู้หญิง จะตรวจดูการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ มดลูก รังไข่ เพื่อค้นหาภาวะผิดปกติ เช่น เนื้องอกมดลูก, ถุงน้ำรังไข่ เป็นต้น รายการตรวจ1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical...
6,950.00 ฿ 3,105.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-61%
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย 60 ปีขึ้นไป (Female)
เงื่อนไขการรับบริการ1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น4. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น 5. กรุณางดอาหารและน้ำดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) 6. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ application Health up หรือ Phyathai Call Center 17727. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 25688. กรุณาแสดง ใบยืนยันคำสั่งซื้อ...
67,560.00 ฿ 26,670.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-54%
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย 60 ปีขึ้นไป (Male)
เงื่อนไขการรับบริการ1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น4. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น 5. กรุณางดอาหารและน้ำดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) 6. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ application Health up หรือ Phyathai Call Center 17727. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 25688. กรุณาแสดง ใบยืนยันคำสั่งซื้อ...
53,810.00 ฿ 24,730.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel