-54%
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป)
การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ เพราะหากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ได้ รายการตรวจ1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น4. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น 5. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ application Health up หรือ Phyathai Call Center 17726. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 25687. กรุณาแสดง ใบยืนยันคำสั่งซื้อ หรือแจ้งเลขออเดอร์...
1,665.00 ฿ 770.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-39%
Cancer Screening Program for Female
Package Includes 1. Physical Examination by a doctor 2. Measurement of blood pressure, pulse, height and weight (Vital Signs) 3. Tumor marker test for ovarian cancer (CA-125) 4. ThinPrep Pap Test for diagnosis of cervical cancer 5. Physical Examination by...
11,970.00 ฿ 7,275.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-25%
Cancer Screening Program for Male
Package Includes1. Physical Examination by a doctor2. Measurement of blood pressure, pulse, height and weight (Vital Signs)3. Tumor marker test for liver cancer (AFP - Alpha fetoprotein)4. Tumor marker test for colorectal cancer (CEA - Carcinoembryonic antigen)5. Tumor marker test...
3,895.00 ฿ 2,910.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-64%
Healthy Expat Check-up Program
Package Includes1. Physical Examination by a doctor2. Measurement of blood pressure, pulse, height and weight (Vital Signs)3. Chest X-ray4. Electrocardiography (EKG)5. Ultrasound Whole Abdomen6. Blood Glucose Test (Fasting Blood Sugar)7. Blood Glucose Test (HbA1C)8. Kidney Function Test (Creatinine)9. Lipid Profile...
17,515.00 ฿ 6,305.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-61%
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย 60 ปีขึ้นไป (Female)
เงื่อนไขการรับบริการ1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น4. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น 5. กรุณางดอาหารและน้ำดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) 6. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ application Health up หรือ Phyathai Call Center 17727. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 25688. กรุณาแสดง ใบยืนยันคำสั่งซื้อ...
67,560.00 ฿ 26,670.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-54%
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย 60 ปีขึ้นไป (Male)
เงื่อนไขการรับบริการ1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น4. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น 5. กรุณางดอาหารและน้ำดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) 6. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ application Health up หรือ Phyathai Call Center 17727. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 25688. กรุณาแสดง ใบยืนยันคำสั่งซื้อ...
53,810.00 ฿ 24,730.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-53%
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย 50-59 ปี
เงื่อนไขการรับบริการ1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น4. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น 5. กรุณางดอาหารและน้ำดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) 6. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ application Health up หรือ Phyathai Call Center 17727. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 25688. กรุณาแสดง ใบยืนยันคำสั่งซื้อ...
38,160.00 ฿ 18,910.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-60%
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย 35-49 ปี
เงื่อนไขการรับบริการ1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น4. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น 5. กรุณางดอาหารและน้ำดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) 6. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ application Health up หรือ Phyathai Call Center 17727. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 25688. กรุณาแสดง ใบยืนยันคำสั่งซื้อ...
29,850.00 ฿ 12,120.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-68%
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย 25-34 ปี
รายการตรวจ1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination)2. ตรวจวัดพื้นฐาน, วัดสัญญาณชีพ, หาค่าดัชนีมวลกาย (Vital Signs, BMI)3. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC)4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)5. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol)7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL-Cholesterol)8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Cholesterol)9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)10. ตรวจการทำงานของไต (BUN)11. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)12. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)13. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)14. ตรวจการทำงานของตับ (Alk Phosphatase)15. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)16. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด -...
17,045.00 ฿ 5,530.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
ตรวจสุขภาพ Gen X (29 - 34 รายการตรวจ)
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย Gen X สำหรับผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป เหมาะผู้ที่มีโรคประจำตัว และครอบครัวมีประวัติโรคหัวใจหรือโรคร้ายแรง เป็นการตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปริมาณไขมันในเลือด ดูการทำงานของตับ ไต และหัวใจว่ามีการทำงานเป็นปกติหรือไม่ รวมการตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน คัดกรองมะเร็งที่พบได้บ่อยในเพศชาย เช่น มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งทางเดินอาหาร มะเร็งตับอ่อน และตรวจวัดระดับฮอร์โมนเพศว่ายังอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการตรวจสามารถเลือกได้ระหว่างการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย หรือการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รายละเอียดโปรแกรม 1. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep เป็นการตรวจภายในพร้อมเก็บตัวอย่างเซลล์บริเวณปากมดลูก และส่งตรวจผลในห้องปฏิบัติการ เพื่อหาเซลล์ผิดปกติ ซึ่งเป็นวิธีคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่แม่นยำ และใช้เวลาในการตรวจไม่นาน (แนะนำว่าควรเข้ารับการตรวจในช่วงหลังหมดประจำเดือน 7-10 วัน) 2. การตรวจเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital...
29,000.00 ฿ 12,510.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-59%
ตรวจสุขภาพ Gen M (22 รายการตรวจ)
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย Gen M เหมาะสำหรับวัยเริ่มทำงาน เป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมการตรวจเอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วัดระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ปริมาณไขมันในเลือด ความสมบูรณ์ของเลือด และการทำงานของตับ-ไต ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ รวมการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งยอดฮิตที่พบได้บ่อย และมักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น อย่างมะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งทางเดินอาหาร รายละเอียดโปรแกรม 1. การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน จะเป็นการตรวจดูอวัยวะช่องท้องส่วนบนเหนือระดับสะดือขึ้นไป ได้แก่ ตับ, ม้าม, ถุงน้ำดี, ท่อน้ำดีส่วนต้น, ไต และหลอดเลือดแดงใหญ่, ตับอ่อน (บางรายเห็นได้บางส่วน) ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เหมาะกับผู้ที่มีอาการปวดท้องเรื้อรัง   รายการตรวจ 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination) 2. วัดความดันโลหิต...
14,300.00 ฿ 5,820.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-63%
ตรวจสุขภาพ Gen Z (18 รายการตรวจ)
 โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย Gen Z โปรแกรมนี้เหมาะกับนักเรียน-นักศึกษา จากวัยเรียน เติบโตเป็นวัยก้าวสู่วัยทำงาน จะแข็งแรงและยังไม่ค่อยมีการเจ็บป่วย แต่ก็ควรพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีละ 1 ครั้ง เพราะโรคภัยที่เกิดขึ้นมักจะเริ่มต้นจากช่วงอายุนี้และไปมีผลในช่วงอายุต่อไป รวมถึงอายุที่ยังน้อยเลยไม่ค่อยได้ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินและมักละเลยเรื่องการออกกำลังกายเช่น การเริ่มต้นสะสมไขมันในเลือด ซึ่งการมีระดับโคเลสเตอรอลสูงจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงได้ จึงแนะนำว่าถ้าอายุ 20 ปีขึ้นไป ควรตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด น้ำตาลในเลือด ปริมาณไขมันในเลือด และการทำงานของตับ-ไต ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ครอบคลุมการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่อาจนำไปสู่โรคมะเร็งตับได้   รายการตรวจ 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination) 2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital signs) 3. เอกซเรย์ปอด...
7,900.00 ฿ 2,910.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-45%
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนมีบุตร สำหรับชาย/หญิง
  การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำคัญอย่างไร? เป็นการตรวจเช็กความสมบูรณ์ของร่างกาย ที่ไม่เพียงโฟกัสในเรื่องของสุขภาพโดยรวมเบื้องต้น แต่ยังคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถส่งต่อไปยังคู่รัก รวมถึงตรวจหาความบกพร่องทางพันธุกรรมที่สามารถส่งต่อไปยังบุตรได้ ช่วยให้รู้ทันความผิดปกติ เพื่อวางแผนการรักษา หรือหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต   รายการตรวจสำหรับผู้ชาย 1. ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์ (Physical Examination by OB-GYN) 2. ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก และส่วนสูง (Vital Sign) 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC) 4. ตรวจหาความเสี่ยงโรคเลือดธาลัสซิเมีย (Hb typing) 5. ตรวจหมู่เลือดชนิด ABO (Blood Group ABO) 6. ตรวจหมู่เลือดชนิด...
4,450.00 ฿ 2,715.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-57%
ตรวจสุขภาพ Smile Check Up 14 รายการตรวจ
รายการตรวจ 1. Physical Examination ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ 2. Vital Signs ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 3. Chest X-ray เอกซเรย์ปอด 4. Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 5. Creatinine ตรวจการทำงานของไต 6. Uric Acid ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด 7. Cholesterol ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด 8. Triglyceride ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด 9. HDL-Cholesterol ตรวจระดับไขมัน (ชนิดดี) ในเลือด...
6,250.00 ฿ 2,715.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel