-23%
พญาไท 3 - เลสิกไร้ใบมีด Femto + Presbymax 1-2 ข้าง แก้ปัญหาสายตายาวตามวัย (ไม่เกิน 55 ปี)
ผู้ที่อายุ 40-55 ปี ที่มีปัญหาสายตาสั้น ยาว เอียงแต่กำเนิด และมีสายตายาวตามอายุร่วมด้วย สามารถทำการรักษาได้ 3 วิธี คือ Full correction เป็นการเลเซอร์แก้ไขสายตาตามค่าสายตาผิดปกติแต่กำเนิด ทำให้การมองระยะไกลจะชัดที่สุด แต่จะมีสายตายาวตามอายุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งต้องใช้แว่นช่วยในการทำงานระยะใกล้ Monovision เลเซอร์แก้ไขสายตาทั้ง 2 ระยะ โดยทำให้ตาข้างถนัด (Dominance Eye) มองระยะไกลชัดเจน ส่วนตาข้างที่ไม่ถนัด จะทำให้สั้นเล็กน้อยเพื่อใช้มองระยะใกล้ เมื่อใช้สองตาคู่กันจะทำให้มองได้ทั้ง 2 ระยะ แต่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวหลังการรักษา เนื่องจากค่าสายตา 2 ข้างจะต่างกัน การกะระยะหรือมองไกลตอนกลางคืนอาจลดลงบ้าง  Presbylasik หรือการใช้ โปรแกรม Presbymax เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความสลับซับซ้อน...
95,000.00 ฿ 72,750.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-32%
พญาไท 3 - เลสิกไร้ใบมีด Femto (2 ข้าง) แก้ปัญหาสายตาสั้น สายตาเอียง
Femto Lasik เหมาะกับใคร? ผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง โดยสายตาสั้นไม่เกิน 1,200 และสายตายาว สายตาเอียง ไม่เกิน 600 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18-55 ปี โดยค่าสายตาไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี  ผู้ที่ไม่สามารถใส่แว่นตา หรือคอนแทคเลนส์ได้สะดวก เนื่องจากกิจกรรมไม่เหมาะสมกับการใส่แว่นตา หรือมีความจำเป็นในการประกอบอาชีพ ข้อจำกัดของการทำ Femto Lasik  ไม่เหมาะกับผู้ที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์หรือการให้นมบุตร  ไม่เหมาะกับผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับกระจกตา เช่น โรคกระจกตาย้วย ภาวะตาแห้งระดับรุนแรง โรคต้อกระจก หรือโรคต้อหิน ไม่เหมาะกับผู้ที่โรคทางกายที่มีผลต่อแผล เช่น โรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี หรือโรค SLE เป็นต้น จักษุแพทย์ผู้ทำเลสิก ต้องมีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญเพียงพอในการทำการผ่าตัดประเภทนี้...
79,000.00 ฿ 53,500.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
-3%
พญาไท 3 - ตรวจประเมินสายตาก่อนการทำเลสิก (18 ปีขึ้นไป)
การตรวจประเมินสายตาก่อนทำเลสิก สำคัญยังไง?เนื่องจากการทำเลสิกมีข้อจำกัดในการแก้ปัญหาค่าสายตา คือ ในผู้ที่มีค่าสายตาสั้นไม่เกิน 1,200 และสายตายาว สายตาเอียง ไม่เกิน 600 ซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18-55 ปี เนื่องจากในผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ค่าสายตาจะยังไม่คงที่ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอีกได้ และในผู้ที่อายุมากกว่า 55 ปี ก็อาจมีความเสี่ยงโรคต้อกระจกแทรกซ้อนได้ เนื่องจากการทำเลสิกจะเหมาะกับผู้ที่มีกระจกตาแข็งแรง ไม่มีโรคเกี่ยวกับกระจกตา ดังนั้น การตรวจสุขภาพดวงตาเพื่อประเมินสายตา ตรวจดูองศาความโค้งของกระจกตา ความหนาของกระจกตา หรือค่าสายตาสั้น ยาว เอียง โดยจักษุแพทย์ ก่อนเข้ารับการทำเลสิก ก็จะช่วยลดโอกาสผลข้างเคียงหลังผ่าตัดได้ เงื่อนไขการเข้ารับบริการ  ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น รับบริการที่ ศูนย์เลสิก ชั้น 14 โรงพยาบาลพญาไท...
1,900.00 ฿ 1,850.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
You have successfully subscribed!
This email has been registered