ตรวจสมรรถภาพหัวใจ
การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test : EST) เป็นการตรวจหัวใจโดยใช้หลักการกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ซึ่งผู้รับการตรวจจะเดินหรือวิ่งบนสายพานที่เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ เหมือนการออกกำลังกาย ข้อดี : สามารถตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจได้ ข้อจำกัด : ไม่สามารถมองเห็นโครงสร้างหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ รวมทั้งไม่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพข้อเข่า เหมาะสำหรับ : ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เช่น ผู้สูบบุหรี่จัด ผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกบ่อยๆ จากการออกแรงหรือออกกำลังกาย หรือผู้ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง แต่อายุมากกว่า 40 ปี การตรวจสุขภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram : ECHO) เป็นการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง หรือ ""อัลตราซาวด์""...
2,900.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
ตรวจสุขภาพ Senior Check Up 23 รายการตรวจ
รายการตรวจ 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) 2. วัดความดันโลหิต ชีพจร (Vital signs) 3. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Weight & Hight) 4. ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 5. ตรวจประเมินระดับการมองเห็น (VA) 6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC) 7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS) 8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) 9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)...
5,725.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย 60 ปีขึ้นไป (Female)
เงื่อนไขการรับบริการ 1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว 2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง 3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น 4. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น 5. กรุณางดอาหารและน้ำดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) 6. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ application Health up หรือ Phyathai Call Center 1772 7. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่...
13,480.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย 60 ปีขึ้นไป (Male)
เงื่อนไขการรับบริการ 1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว 2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง 3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น 4. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น 5. กรุณางดอาหารและน้ำดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) 6. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ application Health up หรือ Phyathai Call Center 1772 7. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่...
11,540.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย 50-59 ปี
รายการตรวจสำหรับผู้ชาย 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ 2. ตรวจวัดพื้นฐาน, วัดสัญญาณชีพ, หาค่าดัชนีมวลกาย (Vital Signs, BMI) 3. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination by Ophthalmologist) 4. ตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวาง จอประสาทตา (Optical Coherence Tomography) 5. ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer Without Contact) 6. ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp โดยจักษุแพทย์ (Slit Lamp) 7. ตรวจการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญ (Audiologist) 8. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)...
9,605.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย 35-49 ปี
รายการตรวจสำหรับผู้ชาย 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ 2. ตรวจวัดพื้นฐาน, วัดสัญญาณชีพ, หาค่าดัชนีมวลกาย (Vital Signs, BMI) 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) 5. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C) 6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol) 7. ตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL) 8. ตรวจระดับไขมันไ่ม่ดีในเลือด (LDL) 9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride) 10. ตรวจการทำงานของไต (BUN) 11. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) 12. ตรวจการทำงานของตับ...
7,660.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย 25-34 ปี
รายการตรวจ 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital Sign) 3. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC) 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) 5. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C) 6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol) 7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL-Cholesterol) 8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Cholesterol) 9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride) 10. ตรวจการทำงานของไต (BUN) 11. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) 12. ตรวจการทำงานของตับ...
3,780.00 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
Cancel
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
You have successfully subscribed!
This email has been registered